Laureaci

Laureaci UGrants - III edycja

 

Lista wniosków zakwalifikowanych do Programu małych grantów – UGrants, którym udzielono dofinansowania (w kolejności alfabetycznej)

III edycja, 2023 rok

Konkurs UGrants – start 3

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział/ szkoła doktorska

1

mgr Julia Balcerowska

Wydział Nauk Społecznych

2

mgr Łukasz Bień*

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

3

mgr Paula Chmielowska

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

4

mgr Karolina Cierocka

Wydział Biologii

5

mgr Zuzanna Cyske*

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

6

mgr Bartosz Duraj

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

7

mgr Anna Gajda

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

8

mgr Magdalena Iwanowska

Wydział Nauk Społecznych

9

mgr inż. arch.  Joanna Jaczewska

Wydział Nauk Społecznych

10

dr Mirosław Jarząb

Wydział Biologii

11

mgr Adriana Kałucka

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

12

mgr Szymon Kamiński*

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

13

mgr Mikołaj Kamiński

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

14

mgr Mateusz Kaźmierczak

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

15

dr Sylwia Klińska

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

16

dr Karol Kłodziński

Wydział Historyczny

17

mgr Kinga Alicja Konieczna

Wydział Prawa i Administracji

18

dr Barbara Korwel-Lejkowska

Wydział Nauk Społecznych

19

dr Magdalena Kosecka

Wydział Biologii

20

mgr Barbara Kosk

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

21

dr Mateusz Kosmol

Wydział Prawa i Administracji

22

mgr Daria Kowalska*

Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii UG i GUMed

23

dr Piotr Kowzan

Wydział Nauk Społecznych

24

dr Katarzyna Kuncewicz

Wydział Chemii

25

mgr Alicja Kuźniewska*

Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii UG i GUMed

26

dr Agata Lazarowska*

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

27

dr inż. Tadeusz Leśniewski*

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

28

mgr Aleksandra Łasińska

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

29

dr Magdalena Łągiewska

Wydział Prawa i Administracji

30

dr Antonio Mandarino

Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych

31

mgr Maciej Mańko

Wydział Oceanografii i Geografii

32

mgr inż.  Maria Nevarez Martinez

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

33

mgr Anna Młynkowiak-Stawarz*

Wydział Zarządzania

34

mgr Aleksandra Moniakowska

Wydział Chemii

35

dr inż. Joanna Nadolna

Wydział Chemii

36

dr Kamil Niedziółka*

Wydział Historyczny

37

dr Karolina Pierzynowska

Wydział Biologii

38

mgr Estera Rintz

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

39

dr Paweł Rochowski

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

40

dr Magda Rybicka-Misiejko

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

41

dr Justyna Sawicka

Wydział Chemii

42

mgr Aleksandra Seroka

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

43

dr Jędrzej Siciński

Wydział Zarządzania

44

mgr Paweł Sikora

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

45

dr Patryk Sitkiewicz

Wydział Oceanografii i Geografii

46

dr inż. Piotr Sliż*

Wydział Zarządzania

47

dr Łukasz Sobolewski*

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

48

dr Dominika Studzińska*

Wydział Nauk Społecznych

49

mgr Klaudia Szymczak

Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii UG i GUMed

50

dr Tomasz Wenta

Wydział Biologii

51

mgr Bartłomiej Wilman*

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

52

dr inż. Krzysztof Żamojć*

Wydział Chemii

* wydanie decyzji jest wstrzymane do moment zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu w ramach konkursów UGrants

 

Konkurs UGrants – first 4

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział/ szkoła doktorska

1

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

Wydział Chemii

2

dr Aleksandra Borowicz

Wydział Ekonomiczny

3

dr Lidia Boss

Wydział Biologii

4

dr Sylwia Dobkowska

Wydział Filologiczny

5

dr Magdalena Dudek

Wydział Biologii

6

dr  Halina Kendzierska*

Wydział Oceanografii i Geografii

7

dr Arkadiusz Kozłowski

Wydział Zarządzania

8

dr Monika Lipińska

Wydział Biologii

9

dr Katarzyna Macur

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

10

dr Karolina Rudnicka

Wydział Filologiczny

11

dr Justyna Samaszko-Fiertek

Wydział Chemii

12

dr inż. Karolina Stojowska-Swędrzyńska

Wydział Biologii

13

dr Aleksandra Tesmar

Wydział Chemii

14

dr n. m. Marlena Typiak

Wydział Biologii

15

dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG

Wydział Filologiczny

* wydanie decyzji jest wstrzymane do moment zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu w ramach konkursów UGrants

 

Konkurs UGrants – advanced 3

Lp.

Imię

Wydział/ szkoła doktorska

1

dr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska, prof. UG

Wydział Filologiczny

2

dr hab. Jakub Szlachetko

Wydział Prawa i Administracji

3

dr Aleksandra Wierucka

Wydział Filologiczny

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22. Marzec 2021 - 13:25; osoba wprowadzająca: Agata Krawczykowska Ostatnia zmiana: wtorek, 24. Styczeń 2023 - 11:34; osoba wprowadzająca: Agata Głombiowska