Program małych grantów - UGrants

 

ugrants logo

Program małych grantów - UGrants realizowany jest w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) w Uniwersytecie Gdańskim. W ramach programu ustanowiono cztery konkursy dedykowane doktorantom i nauczycielom akademickim w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania badań wstępnych i działań przygotowawczych zmierzających do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków na jego realizację

 

Karty oceny wniosków zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym wnioskodawcom na życzenie po wydaniu formalnych decyzji.

 

Lista wniosków zakwalifikowanych do Programu małych grantów – UGrants, którym udzielono dofinansowania (w kolejności alfabetycznej)

IV edycja, 2024 rok

Konkurs UGrants – start 4

Lp. Imię i nazwisko Wydział/szkoła doktorska
1 mgr Julia Maria Balcerowska Wydział Nauk Społecznych
2 mgr Łukasz Bień Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
3 mgr Klaudia Teresa Bochniarz Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
4 mgr Joanna Klaudia Buch Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
5 dr Marta Cebera Wydział Filologiczny
6 dr Lidia Chomicz-Mańka Wydział Chemii
7 mgr Karolina Cieślińska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
8 mgr Zuzanna Cyske  Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
9 mgr inż. Magdalena Datta Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
10 dr Denis Dobkowski-Ryłko Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
11 dr Łukasz Dopierała Wydział Ekonomiczny
12 dr Joanna Drzeżdżon Wydział Chemii
13 dr Jakub Faktor Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi
14 mgr Iwona Flis Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
15 dr Klaudia Godlewska Wydział Chemii
16 mgr Aleksandra Helbik-Maciejewska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
17 mgr inż. Kinga Hoszek Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
18 mgr Magdalena Iwanowska Wydział Nauk Społecznych
19 mgr inż. Kamila Jarzyńska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
20 mgr Paulina Kamberov Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
21 mgr Mikołaj Kamiński Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
22 dr Sylwia Klińska-Bąchor Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
23 dr Blanka Kondratowicz Wydział Nauk Społecznych
24 mgr Adrian Koterwa Wydział Chemii
25 dr Piotr Kowzan Wydział Nauk Społecznych
26 mgr Beata Kruszewska-Naczk Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii UG i GUMed
27 mgr Filip Kuś Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii UG i GUMed
28 mgr Oliwia Lange-Andrzejewska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
29 mgr Daria llczuk Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
30 dr Magdalena Łągiewska Wydział Prawa i Administracji
31 dr Paulina Łukaszewicz Wydział Chemii
32 dr inż. Natalia Majewska Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
33 dr inż. Anna Malankowska Wydział Chemii
34 dr Maciej Mańko Wydział Oceanografii i Geografii
35 dr Marcin Michalak Wydział Prawa i Administracji
36 mgr Mateusz Miotk Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
37 mgr Inez Mruk Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii UG i GUMed
38 dr Kamil Niedziółka Wydział Historyczny
39 mgr inż. Paulina Nowicka Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
40 mgr Herman Pańkow Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
41 mgr Emilia Paszek Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
42 dr Karolina Pierzynowska Wydział Biologii
43 mgr Kacper Filip Pobłocki Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
44 mgr  Katarzyna Raca Wydział Zarządzania
45 mgr Olga Nadzieja Reutt Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
46 mgr Estera Rintz  Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
47 dr Karolina Rudnicka Wydział Filologiczny
48 mgr Konrad Schlichtholz Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
49 dr hab. inż. Piotr Sliż Wydział Zarządzania
50 mgr Paweł Robert Smoliński Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
51 dr Dominika Studzińska Wydział Nauk Społecznych
52 mgr Adrianna Suska-Zalewska Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
53 mgr Błażej Szymichowski Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
54 dr Beata Walter Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
55 mgr Agnieszka Waśniewska Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
56 dr Tomasz Wenta Wydział Biologii
57 mgr Wojciech Wesołowski Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
58 dr Martyna Wielewska-Baka Wydział Filologiczny
59 mgr Kalina Więcaszek Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
60 mgr Karolina Wiśniewska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
61 mgr Beata Zjawin Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
62 mgr Agata Zwara Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

* Wydanie decyzji nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdań z realizacji poprzednich projektów w ramach konkursów UGrants.

 

Konkurs UGrants – advanced 4

Lp. Imię i nazwisko Wydział/szkoła doktorska
1 prof. dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska Wydział Biologii
2 dr Andrea Lipińska Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
3 dr hab. Joanna Makowska Wydział Chemii
4 prof. dr hab. Natalia Maria Marek-Trzonkowska Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi
5 dr hab. Monika Szuba, prof. UG Wydział Filologiczny

 

 

Rodzaje konkursów

 • UGrants-startwsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz młodych naukowców w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach naukowych. Laureat otrzyma grant w wysokości nie wyższej niż 15 000 zł (możliwe zwiększenie do kwoty 20 000 zł). Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki.
 • UGrants-first – wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz naukowców w pozyskaniu pierwszego grantu badawczego oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzyma grant w wysokości nie wyższej niż 20 000 zł. Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest złożenie aplikacji grantowej do zewnętrznej instytucji finansującej oraz przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki. Najwyżej ocenieni laureaci otrzymają dodatkowo wsparcie mentorskie w przygotowaniu wniosków grantowych.
 • UGrants-bridge – wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania zewnętrznych grantów badawczych oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach.
 • UGrants-advanced – wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania grantów europejskich, w tym grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz w publikowaniu w najbardziej prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzyma grant w wysokości nie wyższej niż 30 000 zł. Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest złożenie aplikacji grantowej w ramach programu europejskiego oraz przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki za 140, 200 lub 300 pkt.

 

Kto może złożyć wniosek?

W zależności od konkursu:

 • doktorant szkoły doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego (UGrants-start, UGrants-first)
 • nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Gdański w podstawowym miejscu pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub badawczym (UGrants-start, UGrants-first, UGrants-bridge, UGrants-advanced)

Dodatkowe ograniczenia:

UGrants-first – wnioskodawca nie kierował projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych oraz w dniu składania wniosku nie ubiega się o takie finansowanie w roli kierownika projektu.

Na potrzeby niniejszego konkursu, pojedyncze działanie naukowe w programie Miniatura NCN nie jest traktowane jako projekt badawczy.

 

Rodzaje kosztów podlegające dofinansowaniu

 1. materiały i drobny sprzęt,
 2. usługi obce;
 3. wyjazdy służbowe;
 4. wizyty, konsultacje;
 5. pozostałe koszty;

Szczegółowe informacje dot. kosztów znajdują się w regulaminach konkursów.

 

Nabór wniosków

Nabór zakończony.

 

Jak złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek składa się w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku) na adres e-mail wnioskiIDUB@ug.edu.pl lub w wersji papierowej w Biurze Nauki. W tytule maila należy wpisać nazwę konkursu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na końcu strony. 

 

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej IDUB oraz przekazane wnioskodawcy w formie pisemnej w styczniu/lutym 2024 roku - dopuszcza się przekazanie decyzji w formie elektronicznej.

 

Regulaminy konkursów

Zasady programu zostały ustanowione Zarządzeniem Rektora.

Regulamin UGrants-start 4 || Regulations of UGrants-start 4

Regulamin UGrants-advanced 4 || Regulations of UGrants-advanced 4

 

 

BIURO NAUKI

 

Agata Krawczykowska

pokój 401, tel.: 58 523-31-87

Agata Głombiowska

pokój 510, tel. 58 523-31-71

Sylwia Heltman

pokój 510, tel. 58 523-31-88

 

programyIDUB@ug.edu.pl

WNIOSKI: wnioskiIDUB@ug.edu.pl

 


Sprawozdania

Sprawozdanie UGrants-start 3 || Report UGrants-start 3

Sprawozdanie UGrants-first 4 || Report UGrants-first 4

Sprawozdanie UGrants-advanced 3 || Report UGrants-advanced 3


Regulaminy archiwalneKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wnioskowaniem o uzyskanie dofinansowania w ramach programów Inicjatywy Doskonałości  Uczelnia Badawcza (IDUB) i ich realizacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji celów przedstawionych w pkt. 3. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie jak również przystąpienia i samej realizacji programów związanych z realizacją założeń IDUB – Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia badawcza.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku niedofinansowania wniosków dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami określonymi w przepisach archiwalnych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 2. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumentacja UGrants

Załącznik Rozmiar
Kryteria oceny UGrants 132.93 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Listopad 2021 - 13:00; osoba wprowadzająca: Agata Krawczykowska Ostatnia zmiana: czwartek, 7. Marzec 2024 - 14:28; osoba wprowadzająca: Agata Głombiowska