Sprawozdania

Podsumowanie roku 2022 w programach naukowo-badawczych IDUB

 

PROGRAM MAŁYCH GRANTÓW – UGRANTS

 

W 2022 r. w Programie małych grantów – UGrants zrealizowano po jednym naborze do konkursów UGrants-advanced, UGrants-start i UGrants-first.

Przyznano łącznie 1 937 000 zł dla 105 wniosków, z czego najwięcej złożono w konkursach first i start, które są kierowane przede wszystkim do doktorantów i młodych naukowców.  

 

Zestawienie wniosków przyznanych w ramach 2. edycji „Programu małych grantów – UGrants”
w 2022 roku

Zestawienie wniosków przyznanych w ramach 2. edycji „Programu małych grantów – UGrants”  w 2022 roku_1

 

Liczba wniosków przyznanych w ramach 2. edycji "Programu małych grantów - UGrants" w poszczególnych programach w 2022 roku

 

 

 

PROGRAM WSPARCIA HUMANISTYKI GDAŃSKIEJ

Zestawienie wniosków przyznanych w ramach „Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej” w 2022 roku

Zestawienie wniosków przyznanych w ramach „Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej”  w 2022 roku_1

 

PROGRAM PUBLIKACYJNY UG

W 2022 r. w Programie Publikacyjnym UG przyznano łącznie 2 142 594,80 zł dla 977 wniosków.

Do PP UG aplikowali doktoranci i naukowcy ze wszystkich wydziałów, szkół doktorskich oraz międzynarodowych agend badawczych.

Najwięcej wniosków o przyznanie świadczenia z tytułu opublikowania pracy w prestiżowym czasopiśmie lub wydawnictwie złożono na Wydziale Chemii i Wydziale Nauk Społecznych.

Najwięcej wniosków o przyznanie dofinansowania kosztów wydawniczych oraz otwartego dostępu do publikacji złożono na Wydziale Biologii, Wydziale Chemii oraz Wydziale Nauk Społecznych.

 

Zestawienie wniosków złożonych w ramach „Programu Publikacyjnego UG” w 2022 roku

Zestawienie wniosków złożonych w ramach „Programu Publikacyjnego UG” w 2022 roku

 

 

PROGRAM STAŻY ZAGRANICZNYCH DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW UG

W 2022 r. w Programie staży zagranicznych dla młodych naukowców UG przyznano łącznie 291 200 zł na realizację staży 5 naukowców z poniższych wydziałów:

  • Wydział Filologiczny
  • Wydział Oceanografii i Geografii
  • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
  • Wydział Prawa i Administracji
  • Wydział Chemii

 

 

Podsumowanie roku 2020 – Program publikacyjny UG

 

Podsumowanie roku 2021 – IDUB

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11. Styczeń 2021 - 13:38; osoba wprowadzająca: Edyta Kunaszewska Ostatnia zmiana: czwartek, 23. luty 2023 - 13:31; osoba wprowadzająca: Agata Głombiowska