Program publikacyjny UG

Program publikacyjny UG

 

Logo PP małe

Program publikacyjny UG - fundusz na dofinansowanie upowszechniania wyników badan naukowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego oraz doktorantów szkół doktorskich UG

 

Kto może skorzystać z Programu?

O dofinansowanie publikacji w ramach Programu publikacyjnego UG mogą ubiegać się:

  1. nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N,
  2. doktoranci szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie publikacji w ramach Programu publikacyjnego UG jest autorstwo, współautorstwo, przewodniczenie zespołowi redakcyjnemu publikacji naukowych oraz edycja monografii, które zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych lub przez prestiżowe wydawnictwa naukowe oraz ukazanie się publikacji, w danym roku obowiązywania programu publikacyjnego.

Co można uzyskać uczestnicząc w Programie?
  • dofinansowanie kosztów wydawniczych oraz otwartego dostępu do publikacji,
  • dodatek publikacyjny/jednorazowe stypendium dla pracownika/doktoranta z tytułu opublikowania pracy w prestiżowym czasopiśmie lub wydawnictwie.

 

Jakie publikacje mogą zostać zgłoszone w programie

Do Programu mogą zostać zgłoszone publikacje, które ukazały się (lub ukażą) w danym roku obowiązywania programu. 

 

Jak złożyć wniosek?
  • W celu uzyskania dofinansowania kosztów publikacji / otwartego dostępu należy złożyć druk Wniosek o uzyskanie dofinansowania kosztów publikacji oraz kosztów otwartego dostępu w ramach "Programu Publikacyjnego UG”.
  • W celu uzyskania świadczenia należy złożyć druk Informacja o osiągnięciach publikacyjnych nauczyciela akademickiego lub słuchacza szkoły doktorskiej w ramach "Programu Publikacyjnego UG".
  • Nauczyciele akademiccy składają wnioski elektronicznie poprzez Portal Pracownika.
  • Doktoranci szkół doktorskich składają wnioski papierowo lub elektronicznie (podpisany skan) w Sekcji Programów Doskonałości Naukowej (programyIDUB@ug.edu.pl). Wzór wniosku znajduje się w załącznikach na dole strony.

 

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki?

Decyzja o przyznaniu środków z Programu Publikacyjnego przekazywana jest w Portalu Pracownika (nauczyciele akademiccy) lub e-mailem (doktoranci) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

W okresie wakacyjnym może nastąpić nieznaczne przesunięcie terminu ogłoszenia decyzji.

Osoby, które uzyskały dofinansowanie kosztów publikacji / otwartego dostępu otrzymają również decyzję pocztą elektroniczną (z określeniem numeru księgowego zadania). 

Wypłata świadczenia dla pracownika / doktoranta planowana jest na koniec miesiąca, w którym została wydana decyzja.

 

Szczegółowe zasady Programu

Zasady programu zostały ustanowione Zarządzeniem Rektora nr 3/R/21  z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie funduszu na dofinansowanie wyników badań naukowych – „Program publikacyjny UG” , które dostępne jest TUTAJ

 

Zasady programu obowiązujące od stycznia 2022 r.

Rekomendacje Kolegium Rektorsko–Dziekańskiego w sprawie publikowania przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego w czasopismach naukowych 

Kontakt

W sprawie dodatkowych pytań można kontaktować się z pracownikami Sekcji Programów Doskonałości Naukowej

tel.: 58 523-31-87; 58 523-31-88,

e-mail: programyIDUB@ug.edu.pl

 

Załączniki
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11 Styczeń, 2021 - 14:32; osoba wprowadzająca: Edyta Kunaszewska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11 Lipiec, 2022 - 12:28; osoba wprowadzająca: Agata Głombiowska