Opłaty

Opłaty na studiach podyplomowych

Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat dla edycji studiów podyplomowych określa:

zarządzenie nr 101/R/23 Rektora UG z dnia 30 sierpnia 2023 r. - dla edycji studiów podyplomowych rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024;

zarządzenie nr 132/R/21 Rektora UG z dnia 15 września 2021 r. - dla edycji studiów podyplomowych rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022;

zarządzenie nr 127/R/19 Rektora UG z dnia 31 grudnia 2019 r. - dla edycji studiów podyplomowych rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

 

Wysokość opłat za kształcenie na studiach podyplomowych określa:

zarządzenie nr 42/R/24 Rektora UG z dnia 30 kwietnia 2024 r. - dla edycji studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025;

zarządzenie nr 98/R/23 Rektora UG z dnia 13 lipca 2023 r. - dla edycji studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024;

zarządzenie nr 79/R/22 Rektora UG z dnia 10 czerwca 2022 r. - dla edycji studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023;

zarządzenie nr 109/R/21 Rektora UG z dnia 19 lipca 2021 r. (ze zm.) - dla edycji studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022;

zarządzenie nr 91/R/20 Rektora UG z dnia 27 sierpnia 2020 r. (ze zm.) - dla edycji studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021;

zarządzenie nr 47/R/19 Rektora UG z dnia 31 maja 2019 r. (ze zm.) - dla edycji studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. Kwiecień 2018 - 12:46; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Maj 2024 - 10:25; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska