Zasady wnoszenia opłat

Zasady pobierania opłat

Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych dla edycji studiów podyplomowych rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 określa zarządzenie nr 132/R/21 Rektora UG z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podypplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat.

Zasady pobierania opłat za kształcenia na studiach podyplomowych określa zarządzenie nr 127/R/19 Rektora UG z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat.

 

Wysokość pobieranych opłat za kształcenie na studiach podyplomowych określa zarządzenie nr 79/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2022/2023.

 

Wysokość opłat za kształcenie na studiach podyplomowych określa zarządzenie nr 109/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/R/21 Rektora UG z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2021/2022 (ze zm.).

 

Wysokość opłat za kształcenie na studiach podyplomowych określa zarządzenie nr 91/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/R/20 Rektora UG z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2020/2021.

 

Wysokość pobieranych opłat za kształcenie na studiach podyplomowych określa zarządzenie nr 47/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2019/2020 (ze zm.).

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26 Kwiecień, 2018 - 12:46; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska Ostatnia zmiana: środa, 22 Czerwiec, 2022 - 10:20; osoba wprowadzająca: Michalina Tomków