fbpx Terminarz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Terminarz

Terminarz

Studia podyplomowe - obieg dokumentów

L.p.

Nazwa dokumentu

Termin przekładania

1 informacja do kalkulacji co najmniej na 14 dni przed oczekiwanym przez wnioskodawcę terminem otrzymania kalkulacji
2 kalkulacja nie później niż 3 miesiące przed planowaną datą uruchomienia
3 kosztorys nie później niż 21 dni przed rozpoczeciem kolejnej edycji
4 sprawozdanie nie później niż 2 miesiące po zakończeniu edycji
5 lista wypłat za godziny ponadwymiarowe  oraz wynagrodzenia za inne czynności (zał. 4 oraz zał. 6 z 04/R/09) nie później niż do 7 dnia miesiąca poprzedzającego termin wypłaty wynagrodzenia
6 wypłaty dodatku specjalnego oraz dodatkowego wynagordzenia za kierownictwo/obsługę administracyjną (zał. 5 oraz zał. 7 z 04/R/09) nie później niż do 7 dnia miesiąca poprzedzającego termin wypłaty wynagrodzenia
7 umowa cywilno-prawna (umowa o dzieło, umowa zlecenie) nie później niż w dniu rozpoczęcia zajęć
8 rachunek do umowy cywilno-prawnej nie później niż do 7 dnia miesiąca poprzedzającego termin wypłaty wynagrodzenia
9 imienna lista słuchaczy nie później niż 30 dni  po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Dominika Wendt
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 listopada 2014 roku, 7:16