Terminarz

Terminy przedkładania dokumentacji finansowej do Działu Kontrolingu - studia podyplomowe i inne formy kształcenia:

 

Lp.

Nazwa dokumentu

Termin przedłożenia

1. informacja do kalkulacji co najmniej na 14 dni przed oczekiwanym przez wnioskodawcę terminem otrzymania kalkulacji
2. kalkulacja nie później niż 6 tygodni przed planowaną datą uruchomienia
3. kosztorys nie później niż 21 dni przed rozpoczeciem kolejnej edycji
4. sprawozdanie nie później niż 2 miesiące po zakończeniu edycji
5. umowa cywilnoprawna (umowa o dzieło, umowa zlecenie) nie później niż w dniu rozpoczęcia zajęć
6. rachunek do umowy cywilnoprawnej nie później niż do 7 dnia miesiąca poprzedzającego termin wypłaty wynagrodzenia
7. imienna lista słuchaczy nie później niż 30 dni  po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 31. Październik 2014 - 10:07; osoba wprowadzająca: Dominika Wendt Ostatnia zmiana: środa, 26. Październik 2022 - 08:27; osoba wprowadzająca: Magdalena Domeracka