Dokumenty do pobrania

W Dziale Kontrolingu realizacją zadań w poniższych obszarach zajmuje się Sekcja Monitoringu i Ewidencji oraz Sekcja Budżetowania.

W zakresie studiów podyplomowych i innych form kształcenia, konferencji oraz potencjału badawczego prosimy o kontakt z pracownikami Działu Kontrolingu - Sekcja Monitoringu i Ewidencji (kontroling.monitoring@ug.edu.pl, pokój R408), odpowiednio:

  • mgr inż. Magdalena Pawłowska, tel. 58 523 31 06, magdalena.pawlowska@ug.edu.pl - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Wydział Filologiczny, Wydział Prawa i Administracji,
  • mgr Magdalena Eska, tel. 58 523 31 77, magdalena.eska@ug.edu.pl - Wydział Chemii, Wydział Nauk Społecznych,
  • mgr Magdalena Domeracka, tel. 58 523 31 05, magdalena.domeracka@ug.edu.pl - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Ekonomiczny, Wydział Oceanografii i Geografii,
  • mgr Małgorzata Chomentowska, tel. 58 523 23 41, malgorzata.chomentowska@ug.edu.pl - Wydział Historyczny, Wydział Biologii, Wydział Zarządzania.

W zakresie studiów wyższych prosimy o kontakt z pracownikami Działu Kontrolingu - Sekcja Budżetowania (kontroling.budzetowanie@ug.edu.pl, pokój R409), odpowiednio:

 

Kalkulacje, kosztorysy i sprawozdania

 

Studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia, w szczególności kursy dokształcające - pliki do pobrania:

Studia wyższe - pliki do pobrania:

Konferencje - pliki do pobrania:

 

Wynagrodzenia

Zarządzenie nr 37/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim (PDF)

 

Umowy cywilnoprawne

Zasady zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim (PDF)

  - umowa zlecenie:

  - umowa o dzieło:

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 28. Październik 2014 - 13:55; osoba wprowadzająca: Dominika Wendt Ostatnia zmiana: czwartek, 8. luty 2024 - 13:03; osoba wprowadzająca: Magdalena Domeracka