Podstawy prawne

Zarządzenia

Zarządzenie nr 45/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie organizacji procesu sprawozdawczego i podziału zadań w ramach wprowadzania i czuwania nad prawidłowością danych Uniwersytetu Gdańskiego przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce "POL-on"

Załączniki do zarządzenia:

 

Zarządzenie nr 78/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie oświadczeń pracowników Uniwersytetu Gdańskiego o dziedzinach i dyscyplinach przez nich reprezentowanych

 

Akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - tekst ujednolicony z dnia 08.04.2021

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 

Teksty jednolite

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on - Tekst ujednolicony z dnia 27 stycznia 2022 roku przygotowany przez Biuro ds. Systemu POL-on Uniwersytetu Gdańskiego, w oparciu o rozporządzenie z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U.2019.496), rozporządzenie zmieniające z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.71) oraz rozporządzenie zmieniające z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2364).

View changelog

Data publikacji: czwartek, 10. Czerwiec 2021 - 08:52; osoba wprowadzająca: Urszula Szczęsna Ostatnia zmiana: wtorek, 8. luty 2022 - 10:41; osoba wprowadzająca: Urszula Szczęsna