Świadczenia związkowe

Wysokość składki członkowskiej emerytów i rencistów

 

Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej emerytów i rencistów.

Na posiedzeniu w dniu 15 marca 2023 r. Komisja Zakładowa utrzymała dotychczasowy wymiar składki dla emerytów w wysokości 24 złote rocznie ( 2 złote miesięcznie) – płatne do 30 czerwca danego roku.

Za zgodność:

Przewodniczący NSZZ „S” UG

prof. UG dr hab. Franciszek Makurat

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 14. Maj 2014 - 09:42; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: piątek, 14. Kwiecień 2023 - 10:15; osoba wprowadzająca: Wojciech Flisikowski

Świadczenia statutowe

Wysokość zasiłków statutowych NSZZ Solidarność w UG

 • Zasiłek z tytułu narodzin dziecka: 500zł
 • Zasiłek z tytułu zgonu członka Związku: 300zł
 • Zasiłek z tytułu zgonu współmałżonka: 300zł
 • Zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny: 200zł
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Roman Pająk Ostatnia zmiana: środa, 14. Maj 2014 - 09:33; osoba wprowadzająca: Roman Pająk

Zapomogi związkowe NSZZ Solidarność w Uniwersytecie Gdańskim

 • Zapomoga losowa z tytułu niezawinionego zwolnienia z pracy
 • Zapomoga losowa bezzwrotna
 • Zapomoga losowa zwrotna
Zapomogi związkowe przyznaje Prezydium Komisji Zakładowej na wniosek członka Związku. Wniosek musi być zaopiniowany przez Przewodniczącego Koła.
 • Zapomogi losowej z tytułu niezawinionego zwolnienia z pracy – wysokość wynosi 500zł
 • Zapomoga losowa bezzwrotna – przy przyznawaniu losowych zapomóg bezzwrotnych brane są pod uwagę następujące fakty:
  1. trudna losowa sytuacja wnioskodawcy (choroba, wypadek, nieprzewidziane zdarzenia),
  2. sytuacja rodzinna i materialna członka Związku,
  3. maksymalna wysokość zapomogi nie może przekroczyć 1/4 aktualnej średniej krajowej płacy brutto.
 • Zapomoga zwrotna – zapomogi zwrotne są przyznawane na podstawie następującego regulaminu:
  1. zapomogi zwrotne są przyznawane w uzasadnionych przypadkach, gdy członek Związku musi w trybie pilnym uregulować zobowiązania finansowe,
  2. pierwsza rata musi zostać wpłacona w następnym miesiącu po przyznaniu zapomogi,
  3. wysokość raty spłacanej zapomogi nie może być niższa niż 100zł,
  4. wysokość zapomogi zwrotnej nie może przekraczać 50% aktualnej średniej krajowej płacy brutto,
  5. zapomogi zwrotne nie ulegają umorzeniu,
  6. osoby gwarantujące zwrot zapomóg nie mogą być jednocześnie gwarantem dla innych osób oraz nie mogą być dłużnikami wobec związku.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: środa, 14. Maj 2014 - 09:34; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz