NSZZ „Solidarność”

BIURO NSZZ "Solidarność"

 

Kontakt:

tel.:       +48 58 523 23 25
tel/fax:  +48 58 523 25 53

adres e-mail:    nszz@ug.edu.pl

adres:

Uniwersytet Gdański, Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

 

sekretariat - pokój nr 124 (stary Rektorat)

Barbara Rosenkiewicz

Danuta Lewandowska

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.30

 

Uwaga!

Nasz radca prawny dr Janusz Guść przyjmuje w drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach 8.30 – 10.00 (po wcześniejszym umówieniu).

 

 

 

 

Aktualności14.09.2023 Podziękowanie

Podziekowanie14.09.2023 Stanowisko Komisji Krajowej

 

stanowisko wybory 

20.07.2023 Informacja

 

I  n  f  o  r  m  a  c  j  a

 

14 lipca 2023 odbył się w Warszawie Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”, w którym afiliowane są trzy sekcje krajowe:

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania,

Krajowa Sekcja Nauki, 

Krajowa Sekcja Polskiej Akademii Nauki.

Kongres miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Wybrano nowego przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących, a także nową, 17 osobową Radę Krajowego Sekretariatu, oraz 5 osobową Komisję Rewizyjną.

Nowym przewodniczącym został wybrany dr Waldemar Jakubowski, przewodniczący KSOiW.  Jednym z dwóch wiceprzewodniczących wybrany został dr Dominik Szczukocki, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrany został delegat Krajowej Sekcji Nauki, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” UG prof. Józef Tarnowski 

 

 

                                                                             V-ce Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”

                                                                       Uniwersytetu Gdańskiego

                                                                       mgr Andrzej Pępek

 

 

 27.06.2023  Komunikat

 

 

Tablica ogloszen

 

 15.06.2023 Komunikat po wyborach

 

K o m u n i k a t

Dnia 14.06.2023 odbyło się Sprawozdawczo Wyborcze XVIII  Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Na Przewodniczącego Zarządu Regionu na okres 2023 -2028 wybrany został ponownie Krzysztof Dośla.  Do Zarządu Regionu Gdańskiego wybrano  członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego Wojciecha Flisikowskiego, który będzie reprezentował w Zarządzie  Regionu Uniwersytet Gdański.

Wybrane, na kadencję 2023-2028, władze NSZZ „Solidarność” złożyły następującą przysięgę:

 

Przysięgam na honor, na tradycje

Narodu Polskiego być godnym

kontynuatorem sierpniowej idei

SOLIDARNOŚCI

Będę bronił praw i godności

Człowieka bez względu na konsekwencje,

jakie będę ponosił.

Będę przestrzegał postanowień

zawartych w Statucie

Niezależnego Samorządnego Związku

Zawodowego” Solidarność” i działał

w interesie ludzi pracy.

Będę służył Ojczyźnie i Związkowi

poprzez umacnianie demokracji

i koleżeńskiej idei SOLIDARNOŚCI,

będę strzegł ich niezawisłości

i suwerenności

Przysięgam.

Tak mi dopomóż Bóg

 

 

 05.06.2023

Informacja Walne

 

 05.06.2023

Kanclerz

 


 


 

11.05.2023  Apel o wsparcie

 

apel

 

 

 

  

17.03.2023       Wybory 2023

 

wybory_2023

 17.03.2023  

Kola-2023_2028

 

 


 


04.11.2022

Ukraina_spotkanie

 

Zdjęcie ze spotkania z władzami Uniwersytetu Gdańskiego - Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anną Jurkowską-Zeidler, prof. UG i Prorektorem ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnoldem Kłonczyńskim, prof. UG - odnośnie do perspektyw polsko-ukraińskiej współpracy naukowej, zainicjowane przez Przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" UG, dr hab. Franciszka Makurata, prof. UG.

Spotkanie odbyło się 4 listopada br. Okazją do jego organizacji stał się pobyt dwóch przedstawicielek świata nauki ukraińskiej - Zastępcy Przewodniczącego Narodowej Agencji Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego Ukrainy prof. dr hab. Ołeny Jeremenko i prof. dr hab. Ołeny Bondarewy, wieloletniej Prorektor ds. Naukowo-Metodycznych i Rozwoju Liderstwa Uniwersytetu imienia Borysa Hrinczenki w Kijowie - na Uniwersytecie Gdańskim w ramach programu Erasmus+. Szkolenie noszące nazwę Recepcja pamięci historycznej oraz dialog polskiej i ukraińskiej pamięci w kulturze współczesnej zorganizowali członkowie Zarządu KZ NSZZ "Solidarność" UG - dr ad. Mariusz Brodnicki z Wydziału Nauk Społecznych i dr hab. Artur Bracki, prof. UG z Wydziału Filologicznego.

Na zdjęciu od lewej strony:

Mariusz Brodnicki, Ołena Bondarewa, Franciszek Makurat, Ołena Jeremenko, Arnold Kłonczyński, Anna Jurkowska-Zeidler, Artur Bracki

  

28.04.2022

 

 

stanowisko

 

 

 


 

29.03.2022

 

Podziekowanie

 

 

 


 


 

 

Obchody kolejnej rocznicy powstania Solidarności w Gdańsku

Obchody zdjęcie 1     Obchody zdjęcie 2

  

 

 


 

Załącznik Size
KSN 159.23 KB
ulotka - rybacy 263.38 KB
stanowisko wybory 135.99 KB
podziekowanie 252.76 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 25. Lipiec 2014 - 13:43; osoba wprowadzająca: Roman Pająk Ostatnia zmiana: czwartek, 14. Wrzesień 2023 - 14:07; osoba wprowadzająca: Wojciech Flisikowski