Historia

XXX lat NSZZ „Solidarność" Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: piątek, 14 Kwiecień, 2023 - 10:41

W grudniu 2022 r. mijają 42 lata od powstania struktur NSZZ „Solidarność” na UG. Dzień 11. grudnia 1980 r. stanowi szczególną datę w dziejach „Solidarności” na UG. Tego dnia bowiem od godz. 16.00 w auli Wydziału Ekonomiki Transportu w Sopocie, przy ówczesnej ul. Armii Czerwonej (po r. 1989 ul. Armii Krajowej), obradowało pierwsze Walne Zgromadzenie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego, najwyższa – w myśl Statutu – władza Związku na Uczelni.

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1980 - 2010 (PRÓBA ZARYSU)

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 4 Marzec, 2014 - 11:27

Antoni Kakareko

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1980 - 2010 (PRÓBA ZARYSU)

Sierpień '80 – spoglądając z dzisiejszej perspektywy historycznej - tak brzemienny w swoich skutkach dla dziejów najnowszych Polski, w skali historii Uniwersytetu Gdańskiego również zaowocował nową rzeczywistością społeczną, jaką była uczelniana organizacja NSZZ „Solidarność”, która od trzydziestu lat wpisuje się i w dzieje i w strukturę gdańskiej Alma Mater, ale również i w skali szerszej. Nie sposób bowiem historii „Solidarności” na UG rozpatrywać bez spojrzenia na nią w kontekście historii całego Związku, zarówno w aspekcie regionalnym, jak i krajowym. Dlatego też opowiadanie tej historii, jak też i całej historii „Solidarności”, należy przeprowadzić w trzech przedziałach chronologicznych. Pierwszy, obejmujący okres od historycznego Sierpnia '80 do 13. grudnia roku 1981, dotyczy samej genezy oraz działalności do czasu ogłoszenia stanu wojennego. Drugi przedział chronologiczny obejmuje okres po 13. grudnia 1981 do przemian ustrojowych w Polsce zapoczątkowanych w roku 1989. I trzeci, najdłuższy, gdyż dwudziestoletni okres, przebiegający już w warunkach ustrojowych Trzeciej Rzeczypospolitej.