VI Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ „Solidarność"

VI Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ Solidarność

VI Uniwersyteckiego Forum Związkowego NSZZ „Solidarność"– odbyło się.

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność UG była gospodarzem VI Uniwersyteckiego Forum Związkowego NSZZ „Solidarność". Spotkanie odbyło się w dniach 17-19.09. 2010 r w budynku Wydziału Nauk Społecznych UG.

Dzień I., piątek 17.09.

Po powitaniu gości przez przewodniczącego naszego związku prof. nadzw. dr hab. Franciszek Makurata, spotkanie rozpoczął Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek, którego wystąpienie można by było zatytułować „Wczoraj, dziś i jutro Uniwersytetu Gdańskiego”.

Następnie prof. nadzw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska przedstawiła stan prac nad nowelizacją ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Prelegentka podkreśliła znaczenie art. 127 wprowadzającego na uczelniach obowiązek rozwiązania stosunku pracy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn).

Przewodniczący Regionu Krzysztof Dośla w swoim wystąpieniu ukazał obecną sytuację w regionie gdańskim po praktycznym zlikwidowaniu 75% przemysłu stoczniowego.

W dalszych punktach programu dr inż. Ryszard Mosakowski, członek Rady KSN, komisja stała KSN d.s. międzynarodowych, wygłosił wykład o udziale NSZZ Solidarność w strukturach międzynarodowych organizacji związkowych zaś prof. nadzw. dr hab. Jakub Stelina wygłosił wykład „Zbiorowe prawo pracy” w oparciu o właśnie zakończoną międzynarodową konferencję w UG dotyczącą tego problemu. Wniosek po dyskusji: „Kiedy już można było korzystać z wolności związkowej ludziom w Polsce przeszła ochota”.

Dzień II., sobota 18.09.

  Drugi dzień VI Forum Związkowego rozpoczął Kanclerz UG dr Jerzy Gwizdała przedstawiając problemy Uniwersytetu Gdańskiego podkreślił, ze dla władz uczelni najważniejsi są jej pracownicy. Przewodniczący KSN prof. nadzw. dr hab. Edward Malec przekazał zebranym informacje o kontaktach KSN z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego w sprawie nowelizacji ustawy i sytuacji finansowej pracowników uczelni. Zwrócił uwagę na trudności z przekazem naszych problemów opinii publicznej, ponieważ media ogólnopolskie nie są tym zainteresowane. Prelegent przypomniał też, że Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" podjęło na posiedzeniu w dniu 11 września uchwałę o przeprowadzeniu pikiet. Pikiety powinny zostać zorganizowane w najważniejszych ośrodkach akademickich podczas inauguracji roku akademickiego, w wybranych uczelniach, i winny one mieć charakter środowiskowy i informacyjny.

Gorąca dyskusja po wystąpieniach dotyczyła nowelizacji ustawy i sposobów organizacji struktur związkowych, by jak najefektywniej pracować na rzecz środowiska akademickiego. Omawiając sytuację płacową pracowników uczelni zwrócono uwagę na konieczność powrotu do algorytmu 3:2:1:1, dawno zarzuconego przez rządzących. Powrót do schematu 3:2:1:1 powinien wiązać się z likwidacją wieloetatowości, przynajmniej wśród profesorów tytularnych. Ocenę nowelizacji ustawy najlepiej oddaje anegdotyczny dialog zwolenników ustawy z przeciwnikami:

Pytanie: „Czy może Pan/Pani podać pozytywy tej ustawy?

Odpowiedź: „Proszę mi nie zadawać trudnych pytań”

Sobotni dzień uczestnicy Ogólnopolskiego Forum zakończyli zwiedzaniem Muzeum Obrony Wybrzeża i Stację Morską UG w Helu.

Dzień III., niedziela 19.09.

VI Forum zwieńczone zostało niedzielną Mszą Świętą, a po niej pożegnalnym spotkaniem z dyskusją programową i planowaniem terminów cyklicznych obrad Forum.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 19. Maj 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 15. Maj 2014 - 17:36; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz