fbpx Dokumenty | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dokumenty

Dokumenty

Akty prawne

Regulamin

Opłaty

  • Uchwała Senatu UG nr 64/14 z dnia 25 września 2014 r. ze zmian. w sprawie pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
  • Uchwała Senatu UG nr 19/15 z dnia 26 marca 2015 r. ze zmian. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności.
  • Zarządzenie nr 30/R/15 Rektora UG z dnia z dnia 13 kwietnia 2015 w sprawie wysokości opłat na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2015/2016.

Inne:

  • Zarządzenie nr 38/R/10 Rektora UG z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum UG;
  • Zarządzenie nr 48/R/10 Rektora UG z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Formularze

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 kwietnia 2018 roku, 11:08