Dokumenty

Dokumenty

Akty prawne

Regulamin

Inne:

  • Zarządzenie nr 97/R/16 Rektora UG z dnia 13 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum UG;
  • Zarządzenie nr 93/R/16 Rektora UG ze zm. z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Formularze

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 27 Listopad 2014, 15:09 Ostatnia modyfikacja: piątek, 1 Październik 2021, 08:57