Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty rekrutacyjnej i formy płatności

Zgodnie z Zarządzeniem nr 34/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim, osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w UG wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł

Kandydat wnosi opłatę za dany kierunek oraz poziom studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny lub specjalność w języku angielskim tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę.  

Po zapisie na kierunek/kierunki system IRK automatycznie podlicza kwotę należną do zapłaty. Jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie na kilka kierunków, może opłacić wszystkie jednorazowo. System przypisze opłaty na profilu Kandydata według kolejności zapisu na poszczególne kierunki.

Uiszczenie opłaty jest warunkiem koniecznym udziału w egzaminie ze znajomości języka polskiego, zdawanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego lub dyrektora Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UG oraz w egzaminie ze znajomości języka angielskiego.

Opłata wpłacona na poczet egzaminu ze znajomości języka polskiego lub angielskiego zostanie przypisana do pierwszego kierunku, na który zapisał się Kandydat.

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać: za pomocą szybkich płatności, dostępnych w zakładce „Płatności” w systemie IRK, przelewem bankowym, a także: w banku, na poczcie oraz w kasie UG (płatność tylko gotówką - adres kasy: Rektorat UG, 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, III piętro, pok. 307, godz. 10-14). 

Niezależnie od wybranej metody płatności, przed uiszczeniem opłaty należy założyć konto kandydata w systemie IRK.

 


Termin uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Gdańskim wnoszą opłatę rekrutacyjną w terminie do końca rejestracji na danym kierunku.
W przypadku opłat dokonywanych w ostatnim dniu, postępuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej. 

Kandydaci, którzy chcą przystąpić do egzaminu ze znajomości języka polskiego lub angielskiego, organizowanego przez Uniwersytet Gdański, mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej przed terminem egzaminu. Potwierdzenie dokonania opłaty należy wysłać drogą mailową na adres fso@ug.edu.pl wraz ze zgłoszeniem na egzamin.

Opłata uiszczona po terminie, na pisemną prośbę kandydata, może zostać zakwalifikowana na poczet rekrutacji na inny kierunek studiów, na którym nadal trwa rejestracja bądź na poczet ewentualnej rekrutacji dodatkowej na kierunku studiów, na którym zostanie ogłoszony dodatkowy nabór w związku z pozostałymi wolnymi miejscami.

 


Nieodnotowanie opłaty rekrutacyjnej

Tradycyjne przelewy internetowe księgowane są zazwyczaj po 1 lub 2 dniach po dokonaniu płatności, przelewy zlecane na Poczcie Polskiej księgowane są po około 4 dniach. Jeśli opłata została uiszczona w terminie, lecz system IRK jej nie odnotował lub opłata nie została przypisana do kierunku, najpóźniej dzień po zakończeniu rejestracji na kierunku należy:

Po otrzymaniu przez pracownika UG dowodu wpłaty opłata na kierunku jest odznaczana w IRK statusem "warunkowo - okazany dowód wpłaty". Na tej podstawie Kandydat warunkowo bierze udział w rekrutacji. Niedopełnienie powyższego obowiązku wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli na dany kierunek obowiązuje egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna - a na Twoim koncie nie jest jeszcze widoczna opłata rekrutacyjna - powinieneś przyjść na egzamin z potwierdzeniem dokonania opłaty.

 


Zwrot opłaty rekrutacyjnej

W przypadku rezygnacji Kandydata z rekrutacji, dokonanej w systemie IRK najpóźniej przed zakończeniem rejestracji na kierunek, nadpłaty lub nieuruchomienia kierunku przez UG, na pisemny wniosek Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej. 

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku:

  • rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na kierunek po upływie terminu rejestracji na danym kierunku, 
  • negatywnej oceny z egzaminu ze znajomości języka polskiego, 
  • negatywnej oceny z egzaminu ze znajomości języka angielskiego, 
  • niestawienia się na egzaminie/rozmowie kwalifikacyjnej/sprawdzianie przydatności do zawodu lub uzyskania z nich negatywnej oceny,
  • negatywnej decyzji dotyczącej przyjęcia na kierunek. 

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć najpóźniej do dnia 31 maja roku akademickiego, na który kandydat ubiegał się o przyjęcie.

Podanie o zwrot (wzór poniżej) z podpisem osoby zainteresowanej, należy wysłać jako skan (zdjęcie) na adres e-mail : rekrutacja@ug.edu.pl (ewentualnie można złożyć w Biurze Rekrutacji). 

 

Załącznik Rozmiar
Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej 247.98 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. luty 2020 - 14:27; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: środa, 20. Wrzesień 2023 - 07:40; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska