Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego

Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego

Osoby, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, które ukończyły kształcenie poza granicami Polski, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego. Dokument taki stanowią:

 1. International Baccalaureate Diploma lub European Baccalaureate Diploma;
 2. certyfikat International English Language Testing System (IELTS) z wynikiem średnim 5.5 lub wyższym;
 3. certyfikat Test of English for International Communication (TOEIC) Listening & Reading z ogólnym wynikiem 785 punktów lub wyższym;
 4. certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL IBT) z wynikiem ogólnym 87 punktów lub wyższym;
 5. certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE);
 6. certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE);
 7. University of Cambridge ESOL Examinations:
  • B2 First (wcześniejsza nazwa: Cambridge First Certificate in English (FCE));
  • C1 Advanced (wcześniejsza nazwa: Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)),
  • C2 Proficiency (wcześniejsza nazwa: Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE));
 8. certyfikat Pearson Test of English (PTE Academic) z wynikiem ogólnym 59 lub wyższym;
 9. dyplom ukończenia szkoły średniej/ studiów wyższych, suplement do dyplomu/ transkrypt/ wykaz ocen z adnotacją, że angielski był językiem wykładowym;
 10. dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii angielskiej;
 11. dyplom ukończenia szkoły średniej/ studiów wyższych w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie;
 12. zaświadczenie wydane przez szkołę średnią lub uczelnię wyższą, wskazujące, że angielski był jedynym językiem wykładowym.

 

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH AT THE UNIVERSITY OF GDAŃSK

Candidates applying for admission to studies conducted in English may obtain a certificate in English after passing an internal examination at the University of Gdansk.

The exam will take place on 2 August 2022 at 9.00 a.m. (applications are accepted until 28 July 2022).

The exam will be conducted online and will consist of a written and an oral component. Candidates wishing to take the exam are requested to send their application by email to fso@ug.edu.pl (title of email: application for English language exam). The application should include:

 • name and surname (as written in the passport),
 • nationality,
 • type and number of the identity document,
 • the course of study for which the candidate intends to apply
 • your chosen examination date.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, luty 24, 2020 - 12:15; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: wtorek, Lipiec 5, 2022 - 10:08; osoba wprowadzająca: Karolina Kopeć