Kontakt

 

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+

Adres: ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk (Rektorat UG, II piętro, pok. 202, 222, 222a)
Telefony: (58) 523 31 22; (58) 523 24 67; (58) 523 24 42; (58) 523 25 30
e-mail: erasmus.eu@ug.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., wt., pt.: 9.00-14.00 (środa oraz czwartek - nieczynne: praca wewnętrzna)

Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS+ (Institutional Coordinator):  
Magdalena Sawicz, pok. 222, tel. (0 58) 523 23 56 lub wew. 23 56, e-mail: magdalena.sawicz@ug.edu.pl
Magdalena Bednarek, pok. 202, tel. (0 58) 523 31 22 lub wew. 31 22, e-mail: erasmus.eu@ug.edu.plmagdalena.bednarek@ug.edu.pl (budżet programu, raporty z realizacji działań, prowadzenie statystyk, wyjazdy studentów na studia)
 
Ewa Chmurzyńska, pok. 202, tel. (0 58) 523 24 42 lub wew. 24 42, e-mail: erasmus.noneu@ug.edu.plrekec@ug.edu.pl (realizacja programu KA107, przyjazdy studentów na studia, umowy międzyinstytucjonalne)
 
Natalia Fiertek, pok. 222, tel. (0-58) 58 523 25 30 lub wew. 25 30, e-mail: erasmus.incoming@ug.edu.plnatalia.fiertek@ug.edu.pl (przyjazdy studentów na studia)
 
Monika Lengier, pok. 222, tel. (0-58) 58 523 25 30 lub wew. 25 30, e-mail: erasmus.incoming@ug.edu.plmonika.lengier@ug.edu.pl (przyjazdy studentów na studia)
 
Katarzyna Flis, pok. 202, tel. (0-58) 58 523 24 42 lub wew. 24 42, e-mail: erasmus.noneu@ug.edu.pl;  katarzyna.flis@ug.edu.pl (realizacja programu KA107, przyjazdy studentów na studia, umowy międzyinstytucjonalne)
 
Klaudia Saczewska, pok. 222, tel. (0-58) 58 523 24 67 lub wew. 24 67, e-mail: erasmus.eu@ug.edu.plklaudia.saczewska@ug.edu.pl (umowy międzyinstytucjonalne, wyjazdy studentów na praktyki; wyjazdy studentów na studia)
 
Natalia Olbromska, pok. 222, tel. (0-58) 58 523 24 67 lub wew. 24 67, e-mail: erasmus.eu@ug.edu.pl; natalia.olbromska@ug.edu.pl (umowy międzyinstytucjonalne, wyjazdy studentów na praktyki; wyjazdy studentów na studia)
 
Joanna Szymańska, pok. 202, tel. (0-58) 58 523 31 22 lub wew. 31 22, e-mail: erasmus.eu@ug.edu.pl; joanna.szymanska@ug.edu.pl (mobilność kadry UG; wyjazdy studentów na studia)
 
 
 

Główne zadania:

1. Prowadzi sprawy dotyczące współpracy zagranicznej Uniwersytetu z uczelniami zagranicznymi w oparciu o programy międzynarodowe.

2. Koordynuje Program Erasmus poprzez:

  • aktualizowanie informacji o Programie,
  • opracowywanie aplikacji o przyznanie Kontraktu Uczelnianego/Karty Erasmusa dla Uniwersytetu,
  • pomoc przy zawieraniu umów dwustronnych z uczelniami zagranicznymi,
  • opracowanie podziału środków finansowych dla Uczelni oraz indywidualnych beneficjentów zgodnie z wytycznymi Programu,
  • organizację cyklicznych spotkań informacyjnych dla studentów oraz koordynatorów wydziałowych
  • podpisywanie umów z indywidualnymi beneficjentami Programu,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Programu,
  • organizowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich oraz innych pracowników Uczelni,
  • rekrutację studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus.​

3. Prowadzi doradztwo w zakresie możliwości wyjazdów studentów na stypendia zagraniczne.​​

 

Koordynatorzy Wydziałowi/Instytutowi

Wydział/ Instytut

Koordynator Erasmusa

E-mail

Centrum Języków Obcych mgr Monika Mechlińska-Pauli m.mechlinska-pauli@ug.edu.pl
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

dr Anna Ihnatowicz

ihnatowicz@biotech.ug.edu.pl

Wydział Biologii dr hab. Wojciech Pokora, prof. UG wojciech.pokora@biol.ug.edu.pl
Wydział Chemii
dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG (studenci przyjeżdżający)
dr hab. Grzegorz Romanowski (studenci wyjeżdżający)
Wydział Ekonomiczny (Kat. Biznesu Międzynarodowego) dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG j.bednarz@ug.edu.pl
Wydział Ekonomiczny (Kat. Transportu i Handlu Morskiego) dr Olga Dębicka olga.debicka@ug.edu.pl
Wydział Ekonomiczny (Kat. Ekonomiki Transportu) dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG przemyslaw.borkowski@ug.edu.pl
Wydział Ekonomiczny (Kat. Mikroekonomii) dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska a.blajer@ug.edu.pl
Wydział Ekonomiczny (Kat. Zrównoważonych Procesów Rynkowych) dr Renata Orłowska renata.orlowska@ug.edu.pl 
Wydział Filologiczny - Inst. Anglistyki i Amerykanistyki
dr Javier Ferdinandez-Sanchez
Wydział Filologiczny - Inst. Badań nad Kulturą dr hab. Grzegorz Piotrowski, prof. UG g.piotrowski@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Filologii Germańskiej dr hab. Eliza Szymańska eliza.szymanska@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Filologii Polskiej dr Jolanta Laskowska  jolanta.laskowska@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Filologii Romańskiej mgr Marta Kaźmierczak marta.kazmierczak@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Filologii Romańskiej (Iberystyka) dr Daria Węsierska daria.wesierska@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Lingwistyki Stosowanej dr Piotr Kallas piotr.kallas@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Rusycystyki i Studiów Wschodnich dr hab. Tatiana Kananowicz (współpraca z krajami UE i Rosją) tatiana.kananowicz@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Skandynawistyki i Fennistyki dr Helena Garczyńska finhg@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Zakład Filologii Klasycznej dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG filtkr@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Zakład Slawistyki i Studiów Bałkańskich
mgr Agnieszka Bielińska (współpraca z krajami UE)
dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, prof. UG (współpraca z Serbią)

agnieszka.bielinska@ug.edu.pl
vp@wp.pl

Wydział Filologiczny - Inst. Logopedii prof. Małgorzata Rocławska-Daniluk malgorzata.roclawska-daniluk@ug.edu.pl
Wydział Historyczny - Inst. Archeologii i Etnologii (Archeologia) dr Łukasz Pospieszny lukasz.pospieszny@ug.edu.pl
Wydział Historyczny - Inst. Archeologii i Etnologii (Etnologia) dr Monika Milewska monika.milewska@ug.edu.pl
Wydział Historyczny - Inst. Historii

dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG - zastępstwo do lipca 2023

dr Piotr Derengowski

anna.mazurkiewicz@ug.edu.pl 

piotr.derengowski@ug.edu.pl

Wydział Historyczny - Inst. Historii Sztuki dr hab. Rafał Makała, prof. UG rafal.makala@ug.edu.pl
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Fizyka) dr Justyna Strankowska j.strankowska@ug.edu.pl
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Informatyka) dr Maciej Dziemiańczuk maciej.dziemianczuk@inf.ug.edu.pl
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Matematyka) dr Iwona Krzyżanowska iwona.krzyzanowska@ug.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

(Koordynator Wydziałowy)

dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG

 radoslaw.kossakowski@ug.edu.pl

wns.international@ug.edu.pl 

Wydział Nauk Społecznych

(Pedagogika)

dr hab. Małgorzata Cackowska, prof. UG

malgorzata.cackowska@ug.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

(Filozofia)

dr Bartosz Wcisło bartosz.wcislo@ug.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

(Gospodarka Przestrzenna)

dr Klaudia Nowicka

 klaudia.nowicka@ug.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

(Media, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna)

dr Michalina Rutka

michalina.rutka@ug.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

(Socjologia)

    dr Piotr Pawliszak piotr.pawliszak@ug.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

(Psychologia)

dr Tamara Walczak-Kozłowska

dr Blanka Kondratowicz 

mgr Magdalena Wyszomirska-Góra

 psychology.erasmus@ug.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

(Politologia)

mgr Wioleta Gierszewska

 wioleta.gierszewska@ug.edu.pl

Wydział Oceanografii i Geografii
(Geografia)
dr Włodzimierz Golus wlodzimierz.golus@ug.edu.pl
Wydział Oceanografii i Geografii
(Oceanografia)
dr Anna Toruńska-Sitarz  anna.torunska@ug.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

law.erasmus.eu@prawo.ug.edu.pl 

Wydział Zarządzania dr hab. Angelika Kędzierska - Szczepaniak, prof. UG a.szczepaniak@ug.edu.pl
Szkoły Doktorskie mgr Gabriela Bielińska gabriela.bielinska@ug.edu.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. luty 2021 - 11:19; osoba wprowadzająca: Klaudia Saczewska Ostatnia zmiana: piątek, 12. Kwiecień 2024 - 09:55; osoba wprowadzająca: Klaudia Saczewska