Stypendia

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać na zasadach dotychczasowych:

1. stypendium doktoranckie,
2. zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (tzw. stypendium projakościowe).

Ponadto, na zasadach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, uczesnicy studiów doktoranckich mogą otrzymywać:

1. stypendium socjalne albo stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3. stypendium Rektora,
4. zapomogi.

 

Akty prawne określające zasady przyznawania ww. stypendiów, w tym również szczgółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego, projakościowego i stypendium Rektora, są dostępne na stronie internetowej https://bip.ug.edu.pl/prawo_uniwersytetu/regulaminy

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 11. Czerwiec 2021 - 07:50; osoba wprowadzająca: Michalina Tomków Ostatnia zmiana: piątek, 11. Czerwiec 2021 - 07:50; osoba wprowadzająca: Michalina Tomków