Rekomendacja Biura ds. Systemu POL-on z dnia 11.04.2022 dotycząca zaprzestania wprowadzania danych w „starym” POL-on (dotyczy zakładki „Działania upowszechniające naukę” - moduły „Konferencje naukowe” oraz „Nagrody i wyróżnienia”)

Moduły „Konferencje naukowe” oraz „Nagrody i wyróżnienia” obowiązywały do 2018 roku.  Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te NIE są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on, dlatego rekomenduje się zaprzestanie wprowadzania danych dotyczących konferencji naukowych oraz nagród i wyróżnień w „starym” POL-onie. Zgłoszono do OPI konieczność zablokowania takiej możliwości.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Kwiecień 2022 - 06:35; osoba wprowadzająca: Urszula Szczęsna Ostatnia zmiana: wtorek, 1. Sierpień 2023 - 12:56; osoba wprowadzająca: Monika Zientara