Ważne dokumenty: Stanowisko Pracy ds. Obsługi Administracyjnej ZNP w UG

Informacja dla członków ZNP w UG o możliwości korzystania z pomocy finansowej od 1 stycznia 2009r.
Zarząd ZNP w dniu 14..10,2008 r z upoważnienia Walnego Zebrania Sprawozdawczo ZNP ustalił wysokość pomocy finansowej w ramach działalności statutowej ZNP.
 

 1. Zasiłki Statutowe
  - z tytułu śmierci członka ZNP w UG 200 zł
  - z tytułu śmierci współmałżonka       100,-zł
  - z tytułu zgonu dziecka, rodziców, teściów 100 zł
   
 2. Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka 300 zł
   
 3. Dofinansowanie do leczenia sanatoryjnego 200 zł
   
 4. Zapomogi losowe 200 zł
   
 5. Dofinansowanie udokumentowanych wydatków związanych z leczeniem (rachunek+kopia recepty) 200 zł
  Członek ZNP w UG może skorzystać tylko z jednej formy dofinansowania w roku.
  Składki Emerytów od 1.01.2009r wynoszą 4zł miesiecznie- rocznie 48zł

          Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego ZNP w UG dnia 14.10-2008

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Marzec 2014 - 09:47; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Marzec 2014 - 15:22; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny