fbpx Stypendia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stypendia

Stypendia

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG, mogą uzyskać pomoc materialną z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w postaci następujących stypendiów:

  • stypendium socjalne
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowej

Zasady przyznawania świadczeń socjalnych reguluje:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Licznerska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Licznerska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 kwietnia 2018 roku, 13:24