Kontakt

Kontakt dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Gdańskim

w zależności od posiadanych uprawnień

 

BIURO REKRUTACJI

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
  International Office
Kandydaci:
- obywatele Unii Europejskiej, EFTA, stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin mieszkający na terenie RP
- spoza UE, którzy posiadają jeden z dokumentów (uprawnienia) wymienionych poniżej:
• Karta Polaka
• decyzja w sprawie polskiego pochodzenia
• pobyt stały na terytorium RP
• status uchodźcy nadany w RP
• ochrona czasowa na terytorium RP
• ochrona uzupełniająca na terytorium RP
• pobyt rezydenta długoterminowego w UE
• pobyt czasowy na terytorium RP (art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach)
• certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie minimum C1 wydany przez PKPZJPJO
• małżonkowie, wstępni I zstępni obywatela RP mieszkającego na terytorium Polski

Kandydaci:

 • spoza Unii Europejskiej (NON-EU citizens)
 • posiadacze Stypendium NAWA (NAWA scholars)
 • posiadacze Stypendium Wyszehradzkiego.

Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
pokój: 228, 229 (II piętro)

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek (z wyjątkiem środy): 8:00-14:00
środa - dzień pracy wewnętrznej

Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
pokój: 207 (II piętro)

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek: 8:00-15:00

Pracownicy Biura Rekrutacji
 • Paulina Babińska

  (058) 523 25 32, pok. 228

 • mgr Aneta Czepułkowska 

  (058) 523 23 28, pok. 228

 • Zastępca Kierownika Biura Rekrutacji

  mgr inż. Gracjana Necel

  (058) 523 23 26, pok. 228 

 • mgr Karolina Kopeć - długotrwałe zwolnienie lekarskie

  (058) 523 23 12, pok. 228

 • mgr Anna Ziomkowska

  (058) 523 23 32, pok. 228

 • Kierownik Biura Rekrutacji

  mgr Beata Królczyk
  pok. 229

Pracownicy / Employees of INTERNATIONAL OFFICE

Biura Współpracy MIędzynarodowej

 

 • mgr Joanna Zakrzewska

 • mgr Magdalena Zieniutycz

 

           tel.: +48 (58) 523 25 56

Wybierz właściwy kontakt / Choose the correct contact:

 rekrutacja@ug.edu.pl

           

           adres e-mail przeznaczony dla kandydatów:

 • którzy uzyskali wykształcenie w Polsce lub posiadają maturę IB/EB i chcą uzyskać informacje na temat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich), jednolitych studiów magisterskich
 • potrzebujących pomocy w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

fso@ug.edu.pl

           

           adress e-mail for candidates:

 • NON-EU citizens, NAWA scholars, Visegrad scholars (and Erasmus)
 • to receive application information / w celu uzyskania informacji o rekrutacji dla danej grupy cudzoziemców

foreignstudents@ug.edu.pl

           

           adres e-mail przeznaczony dla kandydatów:

admissions@ug.edu.pl 

         

           adress e-mail for candidates:

 • NON-EU citizens, NAWA scholars, Visegrad scholars
 • to have grades converted to the Polish grading scale / adres e-mail przeznaczony do weryfikacji dokumentów oraz przeliczania wyników w nauce na polską skalę ocen

oplata.rekrutacyjna@ug.edu.pl

 

           adres e-mail przeznaczony do:

 • przesyłania potwierdzeń dokonania opłaty rekrutacyjnej w przypadku, kiedy opłata rekrutacyjna nie widnieje na koncie Kandydata, a rejestracja na kierunku dobiega końca (więcej o opłacie rekrutacyjnej)
 • korespondencji w sprawie zwrotów opłaty rekrutacyjnej
-

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19 Listopad, 2013 - 09:30; osoba wprowadzająca: Agnieszka Chwazik Ostatnia zmiana: wtorek, 24 Styczeń, 2023 - 12:06; osoba wprowadzająca: Beata Królczyk