Kontakt

Kontakt dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Gdańskim

w zależności od posiadanych uprawnień

 

BIURO REKRUTACJI

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
  International Office
Kandydaci:

- obywatele UE, EFTA, stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin mieszkający na terenie RP;
 

- spoza UE:
 • posiadacze ważnej Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 • którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • posiadający status uchodźcy nadany w RP;
 • korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP;
 • którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 • którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, oraz członkowie ich rodzin, mieszkający na terenie RP;
 • cudzoziemcy będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Kandydaci:

 • spoza Unii Europejskiej (NON-EU citizens)
 • posiadacze Stypendium NAWA (NAWA scholars)
 • posiadacze Stypendium Wyszehradzkiego.

Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
pokój: 228, 229 (II piętro)

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek (z wyjątkiem środy): 10:00-14:00
środa - dzień pracy wewnętrznej

Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
pokój: 207 (II piętro)

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek (z wyjątkiem środy): 8:00-14:00
środa - dzień pracy wewnętrznej

Pracownicy Biura Rekrutacji

e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl 

 • Paulina Babińska

  (058) 523 25 32, pok. 228

 • mgr Aneta Czepułkowska 

  (058) 523 23 28, pok. 228

 • mgr Karolina Kopeć 

  (058) 523 23 12, pok. 228

 • mgr Monika Szwejk 

  (058) 523 23 32, pok. 228

 • Zastępca Kierownika Biura Rekrutacji

  mgr inż. Gracjana Necel - długotrwałe zwolnienie lekarskie

 • Kierownik Biura Rekrutacji

  mgr Beata Królczyk
  pok. 229

Pracownicy / Employees of INTERNATIONAL OFFICE

Biura Współpracy MIędzynarodowej

 

e-mail: fso@ug.edu.pl  

 • mgr Joanna Zakrzewska

 • mgr Dominika Brulińska

 • mgr Magdalena Zieniutycz

 

           tel.: +48 (58) 523 25 56

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19. Listopad 2013 - 09:30; osoba wprowadzająca: Agnieszka Chwazik Ostatnia zmiana: piątek, 14. Czerwiec 2024 - 10:23; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska