Akredytacje kierunków

Jakość kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim

Akredytacje

Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej:

 1. Wydział Biologii dla kierunku biologia
 2. Wydział Oceanografii i Geografii dla kierunku oceanografia
 3. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AMG dla kierunku biotechnologia
 4. Wydział Chemii dla kierunku chemia
 5. Wydział Filologiczny dla kierunku filologia, specjalność: filologia rosyjska 
Akredytacja CEPI Eur label
Akredytacje
Państwowej Komisji Akredytacyjnej:

Wydział Biologii - kierunki:

 1. biologia - uchwała nr 922/2010 z dnia 23.09.2010 r. (studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia)

Wydział Chemii - kierunki:

 1. chemia - uchwała nr 740/2008 z dnia 23.10.2008 r. (studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie)
 2. ochrona środowiska - uchwała nr 928/2009 r. z dnia 8.10.2009 r. (studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie)

 

Wydział Ekonomiczny - kierunek:

1. ekonomia - uchwała nr 938/2011 z dnia 20.10.2011 r. (studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie)

Wydział Filologiczny - kierunki:

 1. filologia - uchwała nr 555/2009 z dnia 2.07.2009 r. (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie), w zakresie:
  • filologii angielskiej
  • amerykanistyki
  • filologii germańskiej
  • filologii romańskiej
  • filologii klasycznej.
  • filologii rosyjskiej
  • skandynawistyki
  • slawistyki
  • nauczania języka angielskiego
  • nauczania języka francuskiego
  • nauczania języka niemieckiego
  • nauczania języka niemieckiego z angielskim
 2. filologia polska - uchwała nr 554/2009 z dnia 2.07.2009 r. (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie)

 

Wydział Historyczny - kierunki:

 1. archeologia - uchwała nr 556/2009 z dnia 2.07.2009 r. (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie)
 2. historia - uchwała nr 705/2007 z dnia 6.09.2007 r. (studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie),  
 3. historia sztuki - uchwała nr 750/2010 z dnia 08.07.2010 r. (studia pierwszego i drugiego stopnia)

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki - kierunki:

 1. fizyka - uchwała nr 786/2008 z dnia 13.11.2008 r. (studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie)
 2. informatyka - uchwała nr 612/2009 z dnia 2.07.2009 r. (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie)
 3. matematyka - uchwała nr 213/2009 z dnia 19.03.2009 r. (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie)

Wydział Nauk Społecznych - kierunki:

 1. filozofia - uchwała nr 603/2010 z dnia 24.06.2010 r. (studia pierwszego i drugiego stopnia)
 2. pedagogika - uchwała nr 154/2010 z dnia 25.02.2010 r. (studia pierwszego i drugiego stopnia)
 3. politologia - uchwała nr 310/2009 z dnia 23.04.2009 r. (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie)
 4. psychologia - uchwała nr 96/2010 z dnia 11.02.2010 r. (jednolite studia magisterskie)
 5. socjologia - uchwała nr 595/2010 z dnia 24.06.2010 r. (studia pierwszego i drugiego stopnia)

Wydział Oceanografii i Geografii - kierunki:

 1. geografia - uchwała nr 927/2009 z dnia 8.10.2009 r. (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie)
 2. oceanografia - uchwała nr 1076/2004 z dnia 18.11.2004 r. (studia pierwszego stopnia i studia magisterskie – ocena wyróżniająca)
 3. ochrona środowiska - uchwała nr 928/2009 r. z dnia 8.10.2009 r. (studia drugiego stopnia)

 

Wydział Prawa i Administracji - kierunek:

 1. administracja - uchwała nr 451/2005 z dnia 8.09.2005 r. (studia magisterskie)

Wydział Zarządzania - kierunki:

 1. informatyka i ekonometria - uchwała nr 925/2007 z dnia 13.12.2007 r. (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie),
 2. finanse i rachunkowość - uchwała nr 1048/2010 z dnia 21.10.2010 r. (studia pierwszego i drugiego stopnia)

 3. zarządzanie - uchwała nr 1049/2010 z dnia 21.10.2010 r. (studia pierwszego i drugiego stopnia)

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed - kierunek:

 1. uchwała nr 480/2011 z dnia 30.06.2011 r. (studia pierwszego i drugiego stopnia)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 18. Marzec 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Marzec 2014 - 12:40; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz