Nagroda Rektora | Serwis główny UG

Nagroda JM Rektora dla Doktorantów za rok 2015/2016

Nagroda Rektora dla Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2015/2016

W dniu 19 grudnia 2016 r. zebrała się Komisja przyznająca Nagrody Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2015/2016 w składzie:

 1. dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny, Prorektor ds. Kształcenia,
 2. prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
 3. mgr Anna Krajewska, Z-ca Przewodniczącego Rady Doktorantów UG.

Nagrody Rektora dla Doktorantów UG za rok akademicki 2015/2016 otrzymali:

 1. Nagroda pierwszego stopnia:
 • Iga Nehring, Wydział Oceanografii i Geografii, Środowiskowe Studia Doktoranckie,
 • Grzegorz Gołuński, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie (IPMSD) - (LISMIDOS),
 • Wacław Kulczykowski, Wydział Historyczny, Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii,
 • Klaudia Milewska, Wydział Biologii, Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii,
 • Marcin Czapla, Wydział Chemii, Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii,
 • Łukasz Sobolewski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Studia Doktoranckie z Fizyki,
 • Aleksandra Kurowska-Susdorf, Wydział Nauk Społecznych, Studia Doktoranckie z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce;
 1. Nagroda drugiego stopnia:
 • Joanna Żebrowska, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie (IPMSD) - (LISMIDOS);
 1. Nagroda trzeciego stopnia:
 • Sylwia Zielińska, Wydział Biologii, Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Michał Bujak
Treść wprowadzona przez: Michał Bujak
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 grudnia 2016 roku, 8:33

Nagrody JM Rektora dla Doktorantów za rok 2014/2015

Nagrody Rektora dla Doktorantów w roku akademickim 2014/2015 otrzymali:

 1. Nagroda I stopnia:
  • Aleksandra Dydecka - Wydział Biologii
  • Piotr Smoliński - Wydzial Filologiczny
  • Ludmiła Sromek - Wydział Oceangorafii i Geografii
 2. Nagroda II stopnia:
  • Marcin Borchardt - Wydział Filologiczny
  • Joanna Pranczk - Wydział Chemii
  • Magdalena Zdrowowicz - Wydział Chemii
 3. Nagroda III stopnia:
  • Małgorzata Ciepłuch - Wydział Filologiczny
  • Magda Dublinowska - Wydział Oceanografii i Geografii
  • Wacław Kulczykowski - Wydział Historyczny
  • Alicja Mikołajczyk - Wydział Chemii
  • Paweł Nastrożny - Wydzial Historyczny
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Anna Smykowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 stycznia 2016 roku, 11:44

Nagroda JM Rektora dla Doktorantów za rok 2013/2014

Nagroda Rektora przyznawana jest raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego) za osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku, na podstawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała Senatu UG nr 55/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku).

Doktoranci zainteresowani przyznaniem nagrody Rektora składają wnioski wraz z udokumentowanym wykazem osiągnięć (pierwsze strony artykułów itp., potwierdzenie udziału w konferencjach, potwierdzenie osiągnięcia określonego miejsca na mistrzostwach, zawodach sportowych lub festiwalach filmowych, itp.) oraz opinią opiekuna naukowego lub promotora do Kierowników Studiów Doktoranckich do 25 października.

 

Nagrody Rektora dla Doktorantów w roku akademickim 2013/2014 otrzymali:

1. Nagroda I stopnia:

Paweł Atroszko - Wydział Nauk Społecznych

Paweł Mazurek - Wydzial Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kamila Stępień - Wydział Nauk Społecznych

2. Nagroda II stopnia:

Sylwia Bloch - Wydział Biologii

Agnieszka Felczykowska - Wydział Biologii

Magdalena Zdrowowicz - Wydział Chemii

3. Nagroda III stopnia

Łukasz Mierzyński - Wydział Biologii

Sławomir Nowak - Wydział Biologii

Dariusz Nowicki - Wydział Biologii

Aleksandra Tesmar - Wydział Chemii

Maria Witt - Wydzial Oceanografii i Geografii

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Michał Bujak
Treść wprowadzona przez: Anna Smykowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 października 2016 roku, 8:26