Stypendia i fundusze | Serwis główny UG

Stypendia

1. Stypendia doktoranckie:

Zarządzenie w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego, tzw. stypendium "projakościowe":

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

3. Świadczenia pomocy materialnej: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów, zapomoga:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

 

Powyższe akty prawne zawierają uczczegółowione kryteria przyznawania stypendiów: doktoranckich, projakościowych i dla najlepszych doktorantów w podziale na poszczególne wydziały.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Michał Bujak
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 sierpnia 2016 roku, 8:16