Awans Uniwersytetu Gdańskiego o 7 miejsc w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2022!
22 czerwca 2022 ogłoszone zostały oficjalnie wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy oraz Rankingu…
Powitajmy Oceanografa z radością!
Statek badawczy Oceanograf, po przepłynięciu w ramach rejsu SEA EU, czterech tysięcy mil morskich, zacumuje w…
Przyjazna przestrzeń publiczna – dyskusja z udziałem architekta Miasta Gdańska
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańska i kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania…
NAJNOWSZY NUMER „GAZETY UNIWERSYTECKIEJ”
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Gazety Uniwersyteckiej”. Znajdziecie w nim Państwo wiele informacji…
Obrady Uniwersyteckiej Komisji Finansowej w UG. Analiza ekonomiczna uniwersytetów publicznych
Uniwersytecka Komisja Finansowa (UKF) stanowiąca ciało doradcze Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (…

O Uniwersytecie

o uczelni

Informacje ogólne oraz historyczne, o władzach i strukturze organizacji, zamówieniach publicznych a także przewodnik po UG – mapa oraz wirtualny spacer.

nauka

Informacje o badaniach naukowych, projektach krajowych i zagranicznych, konferencjach, seminariach i wyjazdach zagranicznych, stypendiach, nagrodach, urlopach naukowych, a także stopniach naukowych i tytułach.

Rejs SEA-EU

SEA-EU to sojusz 6 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego.

rekrutacja

Zapraszamy na studia: I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, do szkół doktorskich. Tutaj również oferta kursów, szkoleń i szkół letnich.

współpraca

Informacja o współpracy: międzynarodowej, międzyuczelnianej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która realizowana jest w ramach projektów m.in. Erasmus+, Welcome to Poland (NAWA).

0

Studentów

0

Dydaktyków

0

Wydziałów/ Międzynarodowe Agendy Badawcze

0

Kierunków