ORCID

ORCID

Zgodnie z Ustawą 2.0 (art. 265 ust. 11) posiadanie identyfikatora ORCID oraz powiązanie z nim konta w PBN jest warunkiem koniecznym do zaliczenia osiągnięć publikacyjnych pracownika w ewaluacji.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 138/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie obowiązków związanych z uzyskaniem i wykorzystywaniem numeru elektronicznego identyfikatora naukowca – ORCID (Open Researcher and Contributor ID) obowiązkiem pracownika prowadzącego działalność naukową i doktoranta odbywającego kształcenie w szkole doktorskiej jest:

  1. uzyskanie numeru ORCID (instrukcja
  2. utworzenie indywidualnego konta użytkownika w systemie PBN oraz powiązania tego konta z systemem ORCID i systemem POL-on (instrukcja
  3. wprowadzanie danych dotyczących uzyskiwanego dorobku naukowego do Bazy Wiedzy UG, a następnie przeniesienia tych danych z Bazy Wiedzy UG do systemu ORCID (instrukcja
  4. aktualizowanie danych dotyczących dorobku naukowego na indywidualnym koncie użytkownika w systemie PBN (instrukcja

 

Integracja systemów umożliwia import publikacji z konta autora w ORCID do Profilu Autora w PBN oraz przesyłanie ich z PBN do ORCID.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 24 Czerwiec, 2021 - 14:08; osoba wprowadzająca: Agata Głombiowska Ostatnia zmiana: wtorek, 4 Styczeń, 2022 - 08:42; osoba wprowadzająca: Agata Głombiowska