Odbiór dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

-----

Opłata za dyplomy (doktorski i habilitacyjny: oryginał i odpis) wynosi 60 zł.

Opłata za odpis dyplomu w języku angielskim wynosi 80 zł.

 

Opłatę należy uiścić na konto Uniwersytetu Gdańskiego (59 1240 1271 1111 0010 4368 2415), tytułem: „Dyplom doktorski / habilitacyjny - imię i nazwisko, wydział”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać na adres mailowy agata.krawczykowska@ug.edu.pl lub dagmara.wojcik-fudalewska@ug.edu.pl (podział zgodnie z dyscypliną poniżej).

Odbiór odpisów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych możliwy jest tylko po wcześniejszym umówieniu. Przy odbiorze odpisu konieczne jest okazanie dowodu osobistego (lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość) oraz kopii potwierdzenia dokonania opłaty za dyplom.
Odbiór oryginałów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych odbywa się podczas Inauguracji roku akademickiego. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest odbiór w Biurze Nauki, ale konieczne jest uzyskanie pozwolenia od Dziekana Wydziału.

 

Kontakt:

Biuro Nauki, Rektorat, p. R401

 

Agata Krawczykowska (agata.krawczykowska@ug.edu.pl, tel. 58 523 31 87):

Rady Dyscypliny: Archeologia, Historia, Filozofia, Nauki o kulturze i religii, Matematyka, Nauki chemiczne, Nauki o zarządzaniu i jakości, Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne, Pedagogika, Psychologia, Nauki o komunikacji społecznej i mediach

 

dr Dagmara Wójcik-Fudalewska (dagmara.wojcik-fudalewska@ug.edu.pl, tel. 58 523 31 68):

Rady Dyscypliny: Polonistyka, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Nauki o sztuce, Nauki fizyczne, Nauki biologiczne, Biotechnologia, Nauki o ziemi i środowisku, Ekonomia i finanse, Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, Nauki prawne

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. Marzec 2014 - 11:37; osoba wprowadzająca: Regina Zaremba Ostatnia zmiana: wtorek, 19. Wrzesień 2023 - 15:12; osoba wprowadzająca: Dagmara Wójcik-Fudalewska