Wymogi formalne stawiane kandydatom do poszczególnych stopni i tytułów naukowych