Stopień naukowy doktora habilitowanego

Wymogi formalne stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego

Wymogi, które powinna spełnić osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z późniejszymi zmianami) oraz uchwała nr 13/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie Procedury nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim (z późniejszymi zmianami):

  1. Posiadanie osiągnięć stanowiących znaczny wkład autora w rozwój danej dyscypliny, w tym co najmniej jednej monografii lub cyklu powiązanych tematycznie artykułów (więcej niż jedno osiągnięcie);
  2. Wykazanie się istotną aktywnością naukową w więcej niż jednej uczelni lub jednostce naukowej (warunku tego nie spełnia współpraca, w której habilitant cały czas pracuje w tym samym miejscu).
Niezbędne informacje i dokumenty znajdą Państwo na stronie: Rada Doskonałości Naukowej  

 

 

 

Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. Kwiecień 2023 - 12:59; osoba wprowadzająca: Dagmara Wójcik-Fudalewska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Listopad 2023 - 12:40; osoba wprowadzająca: Dagmara Wójcik-Fudalewska