Podstawa prawna działania

Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji wprowadzona zarządzeniem nr 16/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 lutego 2021 roku.
Treść zarządzenia - /znajdziesz tutaj/.

 

Polityka przeciwdziałania dyskryminacji studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim wprowadzona zarządzeniem nr 189/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku.
Treść zarządzenia - /znajdziesz tutaj/.