Cele i działania

Zadania Biura:

  1. Inicjowanie, realizowanie, koordynowanie lub monitorowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania, zwłaszcza ochrony przed dyskryminacją oraz przeciwdziałania mobbingowi. 
  2. Podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania lub uzasadnionego podejrzenia mobbingu. 
  3. Promowanie, upowszechnianie i propagowanie zasad równego traktowania. 
  4. Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania równości szans płci.
  5. Podejmowanie czynności w celu zbadania zasadności skarg w sprawach naruszenia zasad równego traktowania lub mobbingu.

Prezentacja o działalności Biura i Rzecznika =>


Skład osobowy Biura =>

Dyżury:
po wcześniejszym umówieniu się z Rzecznikiem lub zgłoszeniu w Biurze Organizacji
Biblioteka UG, pok. 4.46


dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG: wtorek 15.00- 16.30

dr hab. Magdalena Błażek, prof. ucz. - Zastępca Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi, specjalista ds. rozwiązywania konfliktów: poniedziałki w godz. 15:00-16:30

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG - Zastępca Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi w zakresie spraw studentów i doktorantów: poniedziałek 9.00 - 10.30

Osoby, które chcą osobiście złożyć dokumenty w Biurze Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi, proszone są o kontakt z Kierownikiem Biura Organizacji, p. Anną Pauli, pok. 515 V piętro budynek Rektoratu UG (ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk).


W Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji wprowadzona zarządzeniem nr 16/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 lutego 2021 roku.
Treść zarządzenia - /znajdziesz tutaj/.
Pracownikowi, który w jego przekonaniu stał się ofiarą mobbingu lub dyskryminacji, przysługuje prawo złożenia do Rektora pisemnej skargi, który niezwłocznie przekazuje sprawę Rzecznikowi celem jej dalszego procedowania.

W Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje Polityka przeciwdziałania dyskryminacji studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim wprowadzona zarządzeniem nr 189/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku.
Treść zarządzenia - /znajdziesz tutaj/.

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG - Zastępca Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi w zakresie spraw studentów i doktorantów


Aktualności:

Z inicjatywy Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi przeprowadzono cykl spotkań, podczas których przedstawione zostały podstawowe kwestie związane z przeciwdziałaniem potencjalnym zjawiskom dyskryminacji i mobbingu w uczelni. Spotkania dotyczyły tematyki stosunków pracowniczych:

Nagrania spotkań umieszczono w Portalu Pracownika.

Prezentacja dr hab. Moniki Tomaszewskiej prof. UG z Katedry Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UG ze szkoleń o dyskryminacji i mobbingu =>

Prezentacja dr hab. Magdaleny Błażek ze szkoleń o mobbingu =>

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Kwiecień 2021 - 00:09; osoba wprowadzająca: Łukasz Gugniewicz Ostatnia zmiana: środa, 14. luty 2024 - 09:19; osoba wprowadzająca: Anna Pauli