Cele i działania

Cele i działania

Zadania Biura:

  1. Inicjowanie, realizowanie, koordynowanie lub monitorowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania, zwłaszcza ochrony przed dyskryminacją oraz przeciwdziałania mobbingowi. 
  2. Podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania lub uzasadnionego podejrzenia mobbingu. 
  3. Promowanie, upowszechnianie i propagowanie zasad równego traktowania. 
  4. Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania równości szans płci.
  5. Podejmowanie czynności w celu zbadania zasadności skarg w sprawach naruszenia zasad równego traktowania lub mobbingu.

Prezentacja o działalności Biura i Rzecznika =>


Skład osobowy Biura =>

Dyżury:
dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska - poniedziałki i piątki, po uzgodnieniu terminu przez e-mail
dr hab. Magdalena Błażek - specjalista ds. rozwiązywania konfliktów:
 poniedziałki w godz. 13:00-14:00.


W Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji wprowadzona zarządzeniem nr 16/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 lutego 2021 roku.
Treść zarządzenia - /znajdziesz tutaj/.
Pracownikowi, który w jego przekonaniu stał się ofiarą mobbingu lub dyskryminacji, przysługuje prawo złożenia do Rektora pisemnej skargi, który niezwłocznie przekazuje sprawę Rzecznikowi celem jej dalszego procedowania.


Aktualności:

Rzecznik ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi zaprasza na cykl spotkań, podczas których przedstawione zostaną podstawowe kwestie związane z przeciwdziałaniem potencjalnym zjawiskom dyskryminacji i mobbingu w uczelni.
 


ZAPROSZENIE na spotkania organizowane przez
RZECZNIKA DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI

Rzecznik ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi zaprasza na cykl spotkań, podczas których przedstawione zostaną podstawowe kwestie związane z przeciwdziałaniem potencjalnym zjawiskom dyskryminacji i mobbingu w uczelni. Spotkania dotyczyć będą tematyki stosunków pracowniczych:

Najbliższe spotkanie: 19 stycznia 2022 r. w godz. 10:00 – 12:00

Prowadzący:

  • dr hab. Magdalena Błażek
  • dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska

Link do spotkania: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniach osobiście – zapraszamy do Sali 411 w Rektoracie UG, po wcześniejszym zgłoszeniu się przez formularz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7FC5suMenU2sXk3Z214LczgkjKVNlPxHrTfJS0LKPe9UOEVDUjMxUzJJUzcwUzJXM0c1Qks0VTJQWi4u

Nagrania poprzednich spotkań wkrótce zostaną umieszczone w Portalu Pracownika.

Prezentacja dr hab. Moniki Tomaszewskiej prof. UG z Katedry Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UG ze szkoleń o dyskryminacji i mobbingu =>

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Kwiecień 6, 2021 - 00:09 by Łukasz Gugniewicz Changed on poniedziałek, Listopad 29, 2021 - 11:39 by Anna Pauli