Uniwersytet otwarty społecznie

Uniwersytet otwarty społecznie

Uniwersytet otwarty społecznie:  to założenie trzeciego celu operacyjnego - ROZWÓJ KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU EDUKACJI USTAWICZNEJ – UNIWERSYTETU OTWARTEGO - w ramach 3 Celu strategicznego Strategii UG 
 
Cel ten zakłada następujące działania: 
  1. Wdrożenie inicjatyw na rzecz edukacji dzieci i młodzieży.
  2. Wspieranie edukacji i aktywizacji seniorów.
  3. Stworzenie kompleksowej oferty edukacyjnej dla osób aktywnych zawodowo w celu zdobywania nowych umiejętności (ang. life long learning).
Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, Kwiecień 1, 2021 - 13:31 by Łukasz Gugniewicz Changed on czwartek, Kwiecień 1, 2021 - 13:32 by Łukasz Gugniewicz