Niezbędne dokumenty | Serwis główny UG

Niezbędne dokumenty

 

Wybrane wnioski o nadanie/ zmianę/ odwołanie* uprawnień do przetwarzania danych osobowych

L.p Nazwa dokumentu Do pobrania
1. Ankiety wydziałowe (w tym dostęp do systemu FAST *) wniosek
formularz IT
2. Czytelnicy biblioteki UG (w tym dostęp do systemu VIRTUA *) pobierz
3. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją pobierz
4. Goście zakwaterowani w domach studenckich (w tym dostęp do systemu AKCJA LATO *) pobierz
5. Kandydaci na studia (w tym dostęp do systemu IRK *) pobierz
6. Kandydaci na studia doktoranckie (w tym dostęp do systemu IRK-SD *) pobierz
7. Kandydaci na studia podyplomowe (w tym dostęp do systemu IRK-SP *) pobierz
8. Kontrahenci w ramach zawartych umów pobierz
9. Oferty wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie ZP pobierz
10. Panel nauczyciela
→wniosek dla nauczycieli akademickich pobierz
11. Panel nauczyciela
→uprawnienia dla wydziałowych koordynatorów panelu nauczyciela wniosek
formularz IT
12. Pensum pracownicze (w tym dostęp do systemu PENSUM *) wniosek
formularz IT
13. POL-on pobierz
14. Projekty pobierz
15. Przewody doktroskie, habilitacyjne, profesury pobierz
16. Uczestnicy konferencji naukowych (przykładowy wzór) pobierz
17. Uczestnicy kursów i szkoleń dokształcających (przykładowy wzór) pobierz
18. Umowy cywilnoprawne pobierz
19. Wnioski premiowe pobierz
20. Wyjazdy za granicę kadry naukowo-dydaktycznej (w tym dostęp do systemu BWZ WYJAZDY*) pobierz
21. Zbiór danych finansowo - księgowych (w tym dostęp do systemu XPERT*) pobierz
22. Zbiór danych kadrowych wniosek
→ dostęp do zbioru danych kadrowych w zależności od pełnionej funkcji/ stanowiska pobierz
dostęp do zbioru danych kadrowych dla kierowników jednostek oraz wyznaczonych pracowników Administracji Centralnej pobierz
dostęp do zbioru danych kadrowych dla pracowników Biura Rektora pobierz
23. Zbiór danych studenckich
→wniosek dla członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej pobierz
→wniosek dla kierowników/ opiekunów praktyk pobierz
24. Zbiór danych studenckich (w tym dostęp do systemu FAST *)
uprawnia w zakresie danych studentów studiów I,II stopnia oraz jednolitych magisterskich wniosek
formularz IT
uprawnienia w zakresie danych studentów studiów III stopnia wniosek
formularz IT
uprawnienia w zakresie danych słuchaczy studiów podyplomowych wniosek
formularz IT
uprawnienia w zakresie wszystkich grup studenckich (studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych) wniosek
formularz IT
formularz IT
formularz IT

* W przypadku przetwarzania danych osobowych jedynie w wersji tradycyjnej (papierowej) - we wnioskach należy pominąć punkt

     dotyczący dostępu do systemu.

* Bezpośredni przełożony zobligowany jest wystąpić z wnioskiem o odwołanie uprawnień pracownikowi, który przechodzi do innej

     jednostki organizacyjnej lub gdy zakres jego obowiązków ulega zmianie.

Oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych

1. Oświadczenie pobierz

Inne dokumenty

1. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz
2. Wzór wniosku o udostępnienie danych pobierz
3. Pusty wniosek pobierz

                              

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Martyna Zieleniewicz
Treść wprowadzona przez: Martyna Zieleniewicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 lutego 2018 roku, 10:49