Szkolenie e-learningowe

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, doktorantów i studentów Uczelni ubiegających się o dostęp do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy związanej z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi.

ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie e-learningowe swoim zakresem obejmuje następujące zagadnienia:

  • podstawowe definicje określone w przepisach o ochronie danych osobowych,
  • zakres obowiązków ciążących na administratorach danych oraz osobach, które są zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych,
  • zasady przetwarzania danych osobowych,
  • zasady zabezpieczenia danych osobowych, w tym zasady przetwarzania danych w systemach informatycznych,
  • prawa osób, których dane dotyczą,
  • zasady udostępnienia lub powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
  • konsekwencje nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO SZKOLENIA DLA NASTĘPUJĄCYCH OSÓB:

pracownicy etatowi/ doktoranci

Szkolenie e-learningowe z zakresu ochrony danych osobowych dostępne jest na PORTALU EDUKACYJNYM UG. Do wyżej wymienionego portalu należy logować się tymi samymi danymi co do Portalu Pracownika/ Portalu Studenta.

pracownicy zatrudnieni na umowy cywilnoprawne ubiegający się o dostęp do panelu nauczyciela

Logowanie do Portalu Edukacyjnego za pomocą danych uzyskanych od wydziałowego koordynatora modułu kształcenia

studenci/ pozostali pracownicy zatrudnieni na umowy cywilnoprawne

W celu uzyskania dostępu do szkolenia, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Andrzej Urban, adres: iod@ug.edu.pl.

GENEROWANIE OŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Po przejściu szkolenia z podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych na Platformie Edukacyjnej można wygenerować oświadczenie z zakresu ochrony danych osobowych potwierdzające zapoznanie się z kursem oraz zobowiązanie do zachowania informacji w poufności.

Instrukcja generowania oświadczenia znajduje się tutaj.


Kontakt w sprawach merytorycznych związanych z Ochroną Danych Osobowych:
Andrzej Urban (Inspektor Ochrony Danych)
Telefon: 58 523 31 30
E-mail: iod@ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 3. Marzec 2016 - 13:06; osoba wprowadzająca: Martyna Zieleniewicz Ostatnia zmiana: środa, 18. Maj 2022 - 09:43; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski