fbpx Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego

Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego

 

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Dokument taki stanowią:

 1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
 2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1 lub wyższym;
 3. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
 4. pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Centrum Języków Obcych UG;
 5. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 6. świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język polski.

 

POŚWIADCZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO

NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

 

Kandydaci cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim mogą uzyskać poświadczenie znajomości języka polskiego po zdaniu bezpłatnego egzaminu wewnętrznego na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Egzamin odbędzie się w dwóch terminach:

I termin: 09 czerwca 2020 (godzina egzaminu zostanie podana w późniejszym terminie);

zapisy do dnia 5 czerwca do godziny 12:00  ODWOŁANY

II termin: 10 sierpnia 2020 (godzina egzaminu zostanie podana w późniejszym terminie)

zapisy do dnia 6 sierpnia do godziny 12:00

 

Egzamin będzie się składał się z następujących części:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstów pisanych,
 • poprawność gramatyczna,
 • pisanie,
 • mówienie.

 

Zapisy na egzamin odbywają się mailowo. Zgłoszenie należy przesłać na dres fso@ug.edu.pl, podając w treści: imię, nazwisko, obywatelstwo, numer paszportu, wybrany termin egzaminu (w egzaminie można uczestniczyć jednokrotnie).

W tytule maila, proszę wpisać „zgłoszenie na egzamin z j. polskiego”.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kopeć
Treść wprowadzona przez: Aneta Czepułkowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 kwietnia 2020 roku, 12:29