fbpx Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego

Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego

 

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Dokument taki stanowią:

  1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
  2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1 lub wyższym;
  3. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
  4. pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Centrum Języków Obcych UG;
  5. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  6. świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język polski.

 

POŚWIADCZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO

NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

 

Kandydaci cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim mogą uzyskać poświadczenie znajomości języka polskiego po zdaniu bezpłatnego egzaminu wewnętrznego na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Egzamin odbędzie się online w dniu 10 sierpnia 2020 roku (godzina egzaminu zostanie podana w późniejszym terminie). Zapisy przyjmowane są do dnia 6 sierpnia do godziny 12:00. 

Egzamin będzie się składał się z części pisemnej i ustnej:

 

Zapisy na egzamin odbywają się mailowo. Zgłoszenie należy przesłać na adres fso@ug.edu.pl, podając w treści:

imię,

nazwisko,

obywatelstwo,

numer paszportu,

nazwę użytkownika Skype.

W tytule maila, proszę wpisać „zgłoszenie na egzamin z j. polskiego”.

 

„Uwaga! Osoby biorące udział w egzaminie muszą mieć możliwość posługiwania się polskimi znakami na klawiaturze, tj. ą, ę, ć itd.”

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kopeć
Treść wprowadzona przez: Aneta Czepułkowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 lipca 2020 roku, 8:39