UG dla Trójmiasta

Obecność Uniwersytetu Gdańskiego w regionie pomorskim nie jest obojętna dla wielu dziedzin życia w Trójmieście i w całej Polsce. Uczelnia pozytywnie oddziaływuje na otaczające ją środowisko za pomocą licznych inicjatyw, których adresatami są mieszkańcy miasta i regionu. Uniwersytet Gdański co roku organizuje Targi Akademia, które przedstawiają ofertę edukacyjną kilkudziesięciu Uczelni z całego kraju, będąc jednocześnie największą i najstarszą imprezą targową, skierowaną do kandydatów na studia, na Pomorzu. Podczas Targów Akademia studenci mają szansę dowiedzieć się, gdzie warto studiować i jaki kierunek studiów wybrać. Dzięki współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną maturzyści biorą udział w próbnych maturach. W tym samym czasie na Uniwersytecie Gdańskim odbywają się Dni Otwarte, w czasie których, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą poczuć się już jak studenci. Każdy z wydziałów, znajdujących się na terenie Kampusu w Gdańsku Oliwie, przygotowuje atrakcyjny program, prezentujący możliwości kształcenia w zakresie swoich kierunków studiów. Uniwersytet Gdański, co roku współorganizuje również Bałtycki Festiwal Nauki, który jest wydarzeniem popularno-naukowym. Biorą w nim udział uczelnie wyższe z województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz związane z nauką środowiska pozauczelniane. Festiwal jest adresowany do wszystkich mieszkańców Wybrzeża, począwszy od przedszkola.

Morski charakter Uczelni, poza kierunkami związanymi z ochroną środowiska morskiego, prawem morskim, kryminalistyką morską, transportem i gospodarką morską, literaturą marynistyczną, mitologią bałtosłowiańską lub historią Gdańska i Pomorza, budują również znakomite stacje naukowe, takie jak: znana na całym świecie Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, gdzie znajduje się słynne Fokarium, realizujące projekt odtworzenia kolonii fok na polskim wybrzeżu. Nie mniej zasłużonym ośrodkiem naukowo-badawczym jest Stacja Badania Wędrówek Ptaków, która jest jednocześnie siedzibą redakcji międzynarodowego czasopisma naukowego, poświęconego monitoringowi i badaniom wędrówek ptaków – The Ring.

Czasopismo dostępne jest między innymi w Bibliotece UG, która służy społeczności akademickiej, jako najnowocześniejsza w regionie pomorskim książnica naukowa na Pomorzu. Jej zbiory liczą około 1,5 mln woluminów zbiorów tradycyjnych oraz 3 miliony książek i czasopism elektronicznych. Biblioteka UG jest również miejscem, gdzie odbywają się wernisaże i wieczory literackie dla wszystkich mieszkańców Trójmiasta. Swoisty mecenat Uniwersytetu nad dobrami kultury trwa również w wartości historycznej oraz dawnej świetności zabytkowego Pałacu w Leźnie, który znajduje się 15 km od Gdańska.

Biblioteka UG znajduje się na terenie Kampusu Oliwa, który zupełnie zmienił wizerunek tej części miasta. Nowoczesne gmachy wydziałów, pracownie i laboratoria wyposażone w najnowszą aparaturę, zapewniają warunki studiowania na miarę XXI wieku i wpływają na rozwój kadr dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego.

Na terenie Kampusu Oliwa, znajduje się również Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UG. Zbiory Muzeum ze względu na swoje funkcje, wartość historyczną oraz materialną są unikalne w skali kraju. To jedyna tego rodzaju placówka w Polsce i żadna polska uczelnia nie może się poszczycić takimi zbiorami. Kampus Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie skrywa w swoich murach jeszcze jedno wyjątkowe miejsce. Jest to Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Wydziale Biologii. Muzeum gromadzi, przechowuje oraz bada inkluzje zwierzęce, roślinne oraz nieorganiczne w bursztynie bałtyckim. Muzeum kolekcjonuje również naturalne formy bursztynu. Swoją kolekcję udostępnia do celów badawczych, a zainteresowanym umożliwia jej oglądnięcie podczas ekspozycji okresowych i stałych.

Na koniec warto wspomnieć, że Uniwersytet Gdański mając na względzie efektywne kariery zawodowe swoich studentów, już na etapie ich życia akademickiego wdrożył, rzadko spotykany na innych uczelniach, system praktyk dobrowolnych, które studenci Uniwersytetu Gdańskiego odbywają w największych znanych instytucjach publicznych i niepublicznych, m.in. w ministerstwach, a także w dużych przedsiębiorstwach i mniejszych firmach w całej Polsce. Mają również możliwość odbywania staży, również zagranicznych, np. brukselskich, prowadzonych w porozumieniu z europarlamentarzystami – Janem Kozłowskim i Jarosławem Wałęsą. Celem tych wszystkich działań jest zwiększenie powiązań pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a światem biznesu i polityki, która może mieć wpływ na kształtowanie otaczającego nas regionu.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14. Marzec 2014 - 22:55; osoba wprowadzająca: Justyna Sikorska Ostatnia zmiana: czwartek, 7. Wrzesień 2017 - 10:47; osoba wprowadzająca: Justyna Sikorska