Rekrutacja - krok po kroku dla studentów

Rekrutacja na studia w ramach Program MOST odbywa się dwa razy w roku:
  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)
Krok 1.

Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST. Wpisz wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów.

Krok 2.

Wybierz kierunek oraz uczelnię, na której chcesz realizować program.

Krok 3.

Wydrukuj - wypełniony w systemie IRK MOST - wniosek dotyczący możliwości uczestnictwa w Programie MOST. Podpisz wniosek.

Krok 4.

Podpisany wniosek przekaż do zaopiniowania Prodziekanowi ds. Studenckich lub do Prodziekanowi ds. Kształcenia swojego macierzystego Wydziału.

Krok 5.

Zaopiniowany przez Prodziekana wniosek wraz z zaświadczeniem o średniej z całego toku studiów - do uzyskania w Dziekanacie - przekaż Uczelnianemu Koordynatorowi Programu MOST. Do wniosku i zaświadczenia możesz dołączyć list motywacyjny.

Krok 6.

Uczelniany Koordynator Programu MOST przedłoży Twój wniosek do zaopiniowania Prorektorowi ds. Studentów i Jakości Kształcenia, a następnie wgra skan wniosku do systemu IRK-MOST.

Uczelnianego Koordynatora Programu MOST - Małgorzatę Kamińską - znajdziesz w Biurze Kształcenia, Rektorat, V piętro, pok. 502, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

Krok 7.

Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu do Programu MOST (decyzja widoczna w systemie IRK-MOST) przygotuj Porozumienie o programie zajęć  i przedstaw je do akceptacji właściwemu dziekanowi/prodziekanowi uczelni macierzystej oraz dziekanowi/prodziekanowi uczelni przyjmującej.

Oryginał Porozumienia zostaje w uczelni macierzystej, kopia w uczelni przyjmującej.

Krok 8.

Masz możliwość ubiegania się o miejsce w domu studenckim. Informacji w tym zakresie udziali Uczelniany Koordynator Programu MOST uczelni przyjmującej.

Krok 9.

Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę.

Krok 10.

Po zrealizowaniu wszystkich zadeklarowanych zajęć w uczelni przyjmującej uzyskaj wpisy na karcie okresowych osiągnięć (Wykaz zaliczeń) a po powrocie na uczelnię macierzystą przedstaw ją dziekanowi/prodziekanowi, który, po jej zaakceptowaniu, dokona wpisów w Twoim indeksie.

Krok 11.

Odbierz u Uczelnianego Koordynatora  Programu MOST uczelni przyjmującej certyfikat poświadczający Twój udział w Programie MOST.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 30. Marzec 2015 - 14:21; osoba wprowadzająca: Izabela Charun Ostatnia zmiana: środa, 27. Październik 2021 - 08:40; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska