MOST

Program MOST

MOSTMOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

Film informacyjny o Programie MOST

 

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.
O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach pierwszego stopnia stopnia;
– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach drugiego stopnia stopnia;
– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich;
– doktorant szkoły doktorskiej może uczestniczyć w Programie MOST po przedstawieniu dyrektorowi macierzystej szkoły doktorskiej indywidualnego planu badawczego oraz po uzyskaniu akceptacji dla tego planu.

 

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki),
–  od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).
Na stronie: https://irkmost.amu.edu.pl/pl/ można zapoznać się z aktualną ofertą Programu MOST oraz założyć konto, umożliwiające uczestnictwo w rekrutacji na studia w innej uczelni w ramach Programu MOST.
 
 
Aktualne informacje można znaleźć na stronie www Programu MOST oraz na Facebooku https://www.facebook.com/programmost2000

 

MOST daje możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.
 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. Marzec 2014 - 10:47; osoba wprowadzająca: Izabela Charun Ostatnia zmiana: środa, 24. Sierpień 2022 - 14:48; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska