Miejsce w DS

Zasady przyznawania miejsc i kwaterowania w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

Zasady przyznawania miejsc i kwaterowania

w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

Studentom innych uczelni studiującym na UG w ramach Programu MOST  przysługuje miejsce w domu studenckim z puli ogólnouczelnianej, którą dysponuje Odwoławcza Komisja Stypendialna UG.

Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w domu studenckim z puli ogólnouczelnianej mają:

 • studenci UG samotnie wychowujący dziecko,
 • małżeństwa studentów UG z dzieckiem,
 • małżeństwa studenta UG ze studentem innej uczelni posiadające dziecko,
 • małżeństwa studenta UG z osobą niebędącą studentem posiadające dziecko,
 • małżeństwa studentów UG,
 • małżeństwa studenta UG ze studentem innej uczelni,
 • małżeństwa studenta UG z osobą niebędącą studentem,
 • studenci obcokrajowcy podejmujący naukę na Uniwersytecie Gdańskim,
 • pozostali studenci, którzy z różnych przyczyn nie otrzymały miejsca z OKS
 • doktoranci i pracownicy UG,
 • absolwenci UG do 2 lat od ukończenia studiów,
 • studenci innych uczelni (MOST).

Wnioski do OKS uczestnicy MOST składają do dnia 7 września każdego roku do Uczelnianego Koordynatora MOST na UG (skan wniosku należy przesłać na adres mk@ug.edu.pl). Następnie Koordynator wnioski przekazuje do OKS.

Termin rozpatrywania wniosków przez OKS ustala się do 25 września każdego roku. Osoby składające wniosek po terminie rozpatrywane będą na kolejnych posiedzeniach OKS w miarę wolnych miejsc z puli ogólnouczelnianej.

Do wniosku o przyznanie pokoju małżeńskiego należy dołączyć kopię odpisu aktu małżeństwa.

Do wniosku o  przyznanie pokoju jednoosobowego należy dołączyć  dodatkową dokumentację (dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia lub orzeczenie niepełnosprawności) z opisem sytuacji wnioskodawcy.

Obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości jedno miesięcznego czynszu.

Miejsce w domu studenckim lub zamiana miejsca przyznawana jest na pisemny wniosek zainteresowanego.

 

Wzory wniosków w sprawie DS

 

Więcej informacji dotyczących akademików

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 22 Maj, 2014 - 10:35; osoba wprowadzająca: Izabela Charun Ostatnia zmiana: środa, 18 Kwiecień, 2018 - 10:47; osoba wprowadzająca: Izabela Charun