Rekrutacja - krok po kroku dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed 01 października 2019 r.

Rekrutacja na studia w ramach Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada  (rekrutacja na semestr letni
Krok 1.

Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST. Wpisz wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów. 

Krok 2.

Wybierz dziedzinę/dyscyplinę oraz uczelnię, na której chcesz odbywać studia trzeciego stopnia. Masz prawo do wyboru 1 oferty z katalogu dedykowanego doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed 01 października 2019 r.

Krok 3.

Przekaż swój wniosek do akceptacji właściwemu Kierownikowi Studiów Doktoranckich. Do wniosku dołącz list motywacyjny.

Krok 4.

Zaakceptowany wniosek wraz z opinią o Tobie sporządzoną przez Twojego promotora oraz listem motywacyjnym przekaż Uczelnianemu Koordynatorowi Programu MOST, który przedłoży go do akceptacji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, a następnie wgra go do systemu IRK-MOST i prześle do wybranej Uczelni.

Uczelnianego Koordynatora Programu MOST - Małgorzatę Kamińską - znajdziesz w Biurze Kształcenia, Rektorat, V piętro, pok. 502, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

Krok 5.

Decyzję o kwalifikacji podejmuje kierownik właściwych studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.

Krok 6.

Przygotuj i przedstaw do akceptacji Porozumienie o programie zajęć

1. opiekunowi naukowemu, oraz

2. kierownikowi studiów doktoranckich uczelni macierzystej i kierownikowi studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.

Oryginał Porozumienia zostaje w uczelni macierzystej, kopia w uczelni przyjmującej.

Krok 7.

Masz możliwość ubiegania się o miejsce w domu studenckim - skontaktuj się z Uczelnianym Koordynatorem Programu MOST uczelni przyjmującej.

Krok 8.

Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę.

Krok 9.

Po zrealizowaniu wszystkich zadeklarowanych zajęć w uczelni przyjmującej uzyskaj wpisy na karcie okresowych osiągnięć (Wykaz zaliczeń), a po powrocie na uczelnię macierzystą przedstaw ją kierownikowi studiów doktoranckich/dziekanowi, który, po jej zaakceptowaniu, dokona wpisów w Twoim indeksie.

Krok 10.

Odbierz od Uczelnianego Koordynatora MOST uczelni przyjmującej certyfikat poświadczający Twój udział w Programie MOST.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 18. Kwiecień 2018 - 13:15; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska Ostatnia zmiana: czwartek, 21. Kwiecień 2022 - 09:55; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska