Rekrutacja dla doktorantów kształcących się w Szkołach Doktorskich

Rekrutacja na studia w ramach Program MOST odbywa się dwa razy w roku:
  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

Decyzje o zakwalifikowaniu doktorantów do wybranych szkół doktorskich podejmują dyrektorzy właściwych szkół doktorskich odpowiednio:

  • do 31 lipca na semestr zimowy i cały rok akademicki
  • do 31 stycznia na semestr letni,

informując o tym UKK, dyrektorów macierzystych szkół doktorskich oraz zakwalifikowanych doktorantów.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela Uczelniany Koordynator Programu MOST.

 

Zasady uczestnictwa doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich: 

1. Doktorant może uczestniczyć w Programie MOST po przedstawieniu dyrektorowi macierzystej szkoły doktorskiej indywidualnego planu badawczego oraz uzyskaniu akceptacji dla tego planu.

2. Uczestnictwo doktoranta w Programie MOST ma charakter stażu naukowego.

3. Zgodę na uczestnictwo doktoranta w Programie MOST wyraża jego promotor lub promotorzy oraz dyrektor macierzystej szkoły doktorskiej.

4. Podstawą realizacji Programu MOST jest Porozumienie o programie zajęć. Dokument ten uzgadniany jest przez uczestnika Programu MOST, dyrektora macierzystej szkoły doktorskiej oraz dyrektora przyjmującej szkoły doktorskiej.

5. Rozliczenia realizacji treści Porozumienia o programie zajęć dokonuje dyrektor macierzystej szkoły doktorskiej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Maj 2020 - 10:49; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska Ostatnia zmiana: czwartek, 14. Maj 2020 - 10:54; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska