Obowiązkowe szkolenia wstępne

Obowiązkowe szkolenia wstępne

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne online jest obowiązkowe dla:
  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (nie obowiązuje studentów rozpoczynających równoległy kierunek studiów, o ile wcześniej zdali test na pierwszym kierunku)
  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, którzy przenieśli się z innej uczelni i kontynuują studia na Uniwersytecie Gdańskim

Więcej informacji o obowiązkowym szkoleniu bibliotecznym prosimy szukać na stronach wydziałowych.

 

Szkolenie BHP

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 99/R/17 z dnia 10 października 2017 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe informacje na temat szkolenia BHP dostępne są na stronach wydziałowych. 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Marzec 18, 2014 - 21:56 by Importer Importowicz Changed on piątek, Lipiec 16, 2021 - 10:03 by Importer Importowicz