Osoby z niepełnosprawnością

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością UG

Serdecznie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością chcące studiować na Uniwersytecie Gdańskim do kontaktu z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnością. Posiadamy bogatą ofertę wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w kryzysie zdrowia psychicznego. Zgłoś się do nas! Jesteśmy po to,  by pomóc i wesprzeć proces studiowania. 
 

Zadania BON (Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością): 

 • Wspieranie studentów , doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, z niepełnosprawnościami, specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, a także osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego 
 • Wspieranie, poradnictwo dla kandydatów na studia z niepełnosprawnościami i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 
 • Pomaganie  w efektywnym wykorzystaniu czasu studiowania. 
 • Dbanie o zapewnienie nauki i rozwoju osobistego w przyjaznym środowisku akademickim.. 
 • Udzielanie porad związanych z trybem studiów, jak również pozyskiwaniem stypendiów i innych form wsparcia. 
 • Wspieranie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów każdego studenta, doktoranta, słuchacza studiów podyplomowych, kandydata na studia z niepełnosprawnością lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi  z zachowaniem dyskrecji i anonimowości. 

Formy udzielanego wsparcia dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnością na  Uniwersytecie Gdańskim: 

 • Wsparcie ze strony Konsultanta Dydaktycznego (wspiera on studentów w procesie kształcenia).  
 • Adaptacja Procesu Kształcenia. 
 • Skanowanie/ Digitalizacja/ Adaptacja materiałów dydaktycznych na potrzeby studentów z dysfunkcją wzroku, lub innymi niepełnosprawnościami w uzasadnionych przypadkach. 
 • Udzielanie dostępu do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej dla studentów, doktorantów z niepełnosprawnością wzroku. 
 • Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania specjalistycznego. 
 • Wyposażenie w system FM dla studentów z dysfunkcją słuchu. 
 • Udostępnianie wózków elektrycznych dla studentów z niepełnosprawnością ruchu w obrębie UG. 
 • Wsparcie ze strony Asystenta Dydaktycznego podczas zajęć i pracy indywidualnej. 
 • Indywidualny lektorat językowy dla osób z niepełnosprawnościami. 
 • Szkolenia w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania specjalistycznego. 
 • Wsparcie ze strony Asystenta Bibliotecznego w Bibliotece Głównej UG (BUG). 
 • Wsparcie ze strony Asystenta Informatycznego w Bibliotece Głównej UG (BUG). 
 • Zapewnianie transportu na zajęcia dla studentów, doktorantów z niepełnosprawnością ruchu. 
 • Zajęcia z orientacji przestrzennej w zakresie przemieszczania się po kampusie. 
 • Wsparcie psychologiczne. 
 • Indywidualny plan studiów. 
 • Zajęcia sportowo-rehabilitacyjne oraz Sekcja Sportowa Osób z Niepełnosprawnością realizowane przez Studium WFFiS. 
 • Dodatkowe przywileje w zakresie korzystania z Bibliotek UG (tj. wydłużony czas wypożyczania księgozbioru, zwiększenie liczby możliwych do wypożyczenia książek). 
Szczegółowe informacje dotyczące usług oferowanych przez BON dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością znajdują się na stronie: bariery.ug.edu.pl
 

Dofinansowanie do opłat za czesne, kosztów kształcenia i wiele więcej z Programu „Aktywny Samorząd” 

Jeżeli jesteś osobą z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności możesz starać się o dofinansowanie opłaty za studia, do kosztów kształcenia. Dodatkowo w ramach Modułu I możesz ubiegać się także o wsparcie w zakupie sprzętu czy dofinansowaniu żłobka/przedszkola Twojego dziecka. Dofinansowanie możliwe jest w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Więcej informacji znajdziesz na stronie: 
 
Kontakt: 
ul. Bażyńskiego 1A, pok. 118
tel.: (58) 523-24-39  
(58) 523-25-10 
e-mail: 
 
strona www: 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 22. Kwiecień 2021 - 12:21; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 3. luty 2022 - 08:48; osoba wprowadzająca: Błażej Zabłotny