Podłączanie do komputera w Rektoracie (zdalny pulpit)

Podłączenie do komputera w Rektoracie przez Zdalny Pulpit

Wymagania:

 • Aby zestawić połączenie pomiędzy komputerem prywatnym użytkownika a komputerem w miejscu pracy należy uprzednio skofigurować połączenie VPN (patrz instrukcje Zestawienie połączenia VPN między domem a miejscem pracy – Instrukcja dla systemu:
 • Użytkownik pracujący na komputerze w miejscu pracy powinien mieć nadane uprawnienia Użytkownika pulpitu zdalnego lub Administratora.
 • Wymagana jest znajomość loginu oraz hasła do komputera (w miejscu pracy).
 • Użytkownik powinien znać adres IP komputera w miejscu pracy

Aby odczytać IP komputera w miejscu pracy należy kolejno wpisać polecenie:

 • Kliknij Start -> uruchom lub na pasku zadań kliknij w ikonkę

Zrzut ekranu. Wyszukiwarka po kliknięciu w start -> uruchom

 • W polu wyszukiwania wpisz cmd.

Zrzut ekranu. wpisujemy "cmd" i wybieramy "wiersz polecenia" z wyników wyszukiwania

 • W wyświetlonym wierszu poleceń wpisz polecenie ipconfig i naciśnij Enter.

Zrzut ekranu. Wpisujemy "ipconfig" i znajdujemy "IPv4 Address"

 • Wyszukujemy wpis IPv4 Adress i spisujemy jego wartość (podana wartość powyższym rysunku jest przykładowa)

Zestawienie połączenia:

Aby zestawić połączenie pulpitu zdalnego :

 • Kliknij Start -> uruchom lub na pasku zadań kliknij w ikonkę

Zrzut ekranu. Wyszukiwarka po kliknięciu w start -> uruchom

 • W polu wyszukiwania wpisz mstsc.
 • Wybierz z listy Podłączenie pulpitu zdalnego (Aplikacja)

Zrzut ekranu. Menu start. Wpisujemy "mstsc" i wybieramy "Podłączanie pulpitu zdalnego"

 • W oknie połączenia wpisz adres IP komputera w miejscu pracy i kliknij Podłącz.

Zrzut ekranu. Podłączanie pulpitu zdalnego. W pole "Komputer" wpisujemy IP komputera w miejscu pracy

 • W oknie Zabezpieczenia Windows kliknij Więcej opcji, a następnie Użyj innego konta.

Zrzut ekranu. Logowanie. Klikamy "Użyj innego konta".

 • W polu Nazwa użytkownika podajemy swój login (komputer w pracy – ug\imię.nazwisko lub ug\pierwszaliteraimienia.nazwisko) i hasło (komputer w pracy) i wciskamy OK.

Zrzut ekranu. Wpisujemy: login: ug, backslash, pierwsza litera imienia, kropka, nazwisko; hasło w następnym polu

 • W kolejnym kroku potwierdzamy tożsamość komputera. Zaznaczamy opcję Nie pytaj ponownie o połączenia z tym komputerem, a następnie klikamy Tak.

Zrzut ekranu. Ostrzeżenie o certyfikatach. Wybieramy "Nie pytaj ponownie o połączenia z tym komputerem".

 • Po potwierdzeniu pojawi się ekran z informacją o próbie połączenia.

Zrzut ekranu. Łączenie.

 • Jeśli połączenie zostanie zestawione poprawnie, pojawi się ekran naszego pulpitu komputera służbowego.

Zakończenie pracy - Wylogowanie:

W celu zakończenia pracy należy użyć opcji wylogowania klikając kolejno Start -> Wyloguj.

Uwaga: Należy pamiętać aby nie wyłączać komputera, uniemożliwi nam to ponowne zdalne zalogowanie.

Po poprawnym wylogowaniu zobaczymy komunikat na pulpicie swojego komputera.

 

Opracował: Krzysztof Chrabąszczewski, Centrum Informatyczne Uniwersytetu Gdańskiego

Załącznik Size
Kopia instrukcji w PDF 304.14 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Marzec 2020 - 17:49; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 12. Marzec 2020 - 18:19; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny