Inkubator Innowacyjności+

Prawie 4 miliony złotych na wdrożenia dla trzech pomorskich uczelni w ramach Programu Inkubator Innowacyjności+

FE    MNiSW    II+    UE

Trzy pomorskie uczelnie otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prace przedwdrożeniowe w ramach programu Inkubator Innowacyjności+. Wniosek o dofinansowanie złożyło konsorcjum w składzie: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz spółka celowa PG Excento Sp. z o.o.  W ramach projektu prowadzone będą przedsięwzięcia przedwdrożeniowe, będą promowane osiągnięcia naukowe pomorskich naukowców oraz wzmocniona zostanie współpraca między nauką a biznesem.

Projekt jest efektem współpracy trzech pomorskich uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego –
i funkcjonujących w ich ramach centrów transferu technologii. Łączny budżet projektu wynosi 3 750 000 zł – ze środków w ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wsparte przede wszystkim prace przedwdrożeniowe, będą promowane osiągnięcia naukowe pomorskich naukowców oraz wzmocniona zostanie współpraca między środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym.

W ramach współpracy uczelnie zaplanowały m.in. wspólne spotkania z przedstawicielami biznesu
w celu przedstawienia swojej oferty technologicznej, wyników badań naukowych czy usług badawczych. Dla przedstawicieli biznesu będzie to okazja do zapoznania się z ofertą uczelni podczas serii spotkań, co stwarza większą szansę na współpracę podmiotów gospodarczych z uczelniami wyższymi. Podczas takich spotkań przedsiębiorcy będą mieli możliwość przedstawienia swoich potrzeb dotyczących innowacyjnych rozwiązań, co pozwoli na ukierunkowanie prac badawczych poszczególnych zespołów naukowych.

Wspólny start trzech największych pomorskich uczelni w programie Inkubator Innowacyjności+ oraz związane z tym działania pozwolą na intensyfikację współpracy międzyuczelnianej oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej pomorskich jednostek naukowych w procesie wdrażania innowacji.

Inkubator Innowacyjności+ to przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Informacje dotyczące programu Inkubator Innowacyjności+

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 24. luty 2017 - 09:53; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 27. luty 2017 - 08:25; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny