Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii (CTT) to ogólnouczelniana jednostka Uniwersytetu Gdańskiego, której celem jest działalność na rzecz szeroko rozumianej współpracy pomiędzy nauką a gospodarką. Głównym zadaniem CTT jest komercjalizacja wyników badań naukowych, transfer (sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie) technologii oraz wspieranie przedsiębiorczości i stymulowanie innowacyjności.

Więcej informacji i baza ofert technologicznych na stronie internetowej Centrum Transferu Technologii UG: ctt.ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8 Sierpień 2014, 10:37 Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 Listopad 2017, 07:41