Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii (CTT) to ogólnouczelniana jednostka Uniwersytetu Gdańskiego, której celem jest działalność na rzecz szeroko rozumianej współpracy pomiędzy nauką a gospodarką. Głównym zadaniem CTT jest komercjalizacja wyników badań naukowych, transfer (sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie) technologii oraz wspieranie przedsiębiorczości i stymulowanie innowacyjności.

Więcej informacji i baza ofert technologicznych na stronie internetowej Centrum Transferu Technologii UG: ctt.ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Submitted on piątek, Sierpień 8, 2014 - 10:37 by Changed on wtorek, Listopad 21, 2017 - 07:41 by