Współpraca z władzami lokalnymi

Uniwersytet Gdański – zgodnie ze swoją misją – działa  aktywnie na rzecz społeczności Pomorza i kraju. Współpracując z władzami samorządowymi i ich agendami staramy się tworzyć sprzyjający klimat dla rozwoju nowoczesnej przedsiębiorczości na Pomorzu, dla rozwoju innowacji  z udziałem firm krajowych i zagranicznych. Współtworzymy strategie rozwoju województwa pomorskiego i Trójmiasta.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 15. Marzec 2014 - 21:27; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 18. Marzec 2014 - 15:03; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny