Program im. Bekkera

logo Programu im. Bekkera

 

Cel

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy rodzina stypendysty, a w przypadku naukowca z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

 

Adresaci

Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy naukowe i naukowo-dydaktyczne, których celem jest:

  • odbycie stażu podoktorskiego;
  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
  • w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Termin realizacji Programu

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców. Aktualne wytyczne dotyczące terminu realizacji projektu znajdują się w treści ogłoszenia o naborze wnioskow.

 

Termin i forma składania wniosku

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w różnych terminach w zależności od edycji. Wniosek należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosków do Programu po tym terminie nie będzie możliwe.

Wniosek należy wypełnić w języku polskim, z wyjątkiem części III Information about the project planned for implementation in the host centre, którą należy wypełnić w języku angielskim. Część II „Ośrodek goszczący” można wypełnić w języku polskim lub w języku angielskim. Kopie najważniejszych publikacji należy przedstawić w języku oryginalnym. Dokument potwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego może być przedstawiony w języku polskim, angielskim lub łacińskim. Pozostałe załączniki muszą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego Ośrodka goszczącego.

Aktualne terminy naboru wniosków do Programu im. Bekkera znajdują się na stronie NAWA

 

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców
Agnieszka Kawka
+ 48 22 390 35 83
 
Agnieszka Chmiel
+ 48 22 390 35 55

 

Procedura składania wniosków w UG

Nabór jest prowadzony poprzez system teleinformatyczny NAWA. Wsparcia udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej, telefon:
+48 58 523 31 86, e-mail: vpo@ug.edu.pl

 

Zapraszamy do aplikowania!

 

Źródło: NAWA

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Kwiecień 2019 - 16:24; osoba wprowadzająca: Magdalena Zieniutycz Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Maj 2021 - 13:49; osoba wprowadzająca: Magdalena Zieniutycz