Wspólne projekty badawcze

Wspólne projekty badawcze NAWA

 

Cel 

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

 

Adresaci:

 • uczelnie;
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • instytuty badawcze;
 • instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową, działające na terytorium Polski, posiadające kategorię naukową.

 

Prowadzone nabory na wymianę bilateralną dotyczą m.in. takich krajów, jak:

 • Republika Czeska 
 • Republika Słowacji
 • Republika Federalna Niemiec
 • Republika Austrii 
 • Republika Francuska
 • Republika Włoska
 • Republika Indii 
 • Ukraina
 • Chińska Republika Ludowa

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego naboru wniosków do Wspólnych Projektów Badawczych dostępne są na stronie NAWA.

 

Procedura składania wniosków w UG

Za przygotowanie oraz złożenie wniosku do NAWA w programie Wspólne Projekty Badawcze odpowiada koordynator projektu. Nabór prowadzony jest poprzez system teleinformatyczny NAWA.

Najpóźniej tydzień przed planowanym złożeniem dokumentów do NAWA prosimy o przyniesienie do Biura Współpracy Międzynarodowej (rektorat pok.R207) wniosku podpisanego przez koordynatora projektu oraz właściwego dziekana lub dyrektora jednostki, w celu przedłożenia go do podpisu w kwesturze. 
 
Do złożenia wniosku konieczne jest pełnomocnictwo wystawione koordynatorowi projektu.  Do przygotowania tego dokumentu potrzebne są następujące dane:
- imię i nazwisko koordynatora projektu, tytuł naukowy,
- jednostka zatrudnienia w UG,
- email służbowy,
- nazwa programu NAWA,
- tytuł projektu w j. polskim i angielskim.
 
Powyższe informacje należy wysłać do Sekcji Obsługi Profesorów Zagranicznych na adres email vpo@ug.edu.pl najpóźniej tydzień przed planowanym złożeniem wniosku do NAWA.
 
Po akceptacji wniosku przez kwesturę oraz otrzymaniu pełnomocnictwa można złożyć wniosek przez system teleinformatyczny NAWA.
 
Ważne: we wniosku w rubryce "Przedstawiciel instytucji uprawniony do podpisywania umów w imieniu Wnioskodawcy" należy wpisać JM Rektora prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego.
 
 
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

telefon: +48 58 523 31 86, e-mail: vpo@ug.edu.pl

 

Zapraszamy do aplikowania!

 

Źródło: NAWA

   

 

  

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Kwiecień 2019 - 14:32; osoba wprowadzająca: Magdalena Zieniutycz Ostatnia zmiana: piątek, 16. Lipiec 2021 - 10:35; osoba wprowadzająca: Magdalena Zieniutycz